Thứ 6 Tuần II Mùa Vọng – Ngày 15/12/2017

Lời Chúa: Mt 11, 16-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai? Họ giống như bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ khác mà rằng: ‘Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên!’

Vì Gioan đến, không ăn không uống, thì họ nói: ‘Ông ta phải quỷ ám!’ Con Người đến, ăn uống giống như thường, thì họ nói: ‘Đó là người mê ăn mê uống, là bạn của quân thu thuế và những kẻ tội lỗi’. Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình”.

 


BỆNH NGOAN CỐ

“Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên” (Mt 11, 17).

Thời nào cũng có loại người như Chúa đề cập trong Tin Mừng: loại người ngoan cố trước Tin Mừng. Ta gọi họ là những người “sống Đạo ngược”, chỉ muốn Chúa theo ý mình mà không chấp nhận theo ý Chúa, luôn bất cộng tác với thánh ý Chúa: “Sao chúng tôi thổi sáo mà các anh không nhảy múa …” (Mt 11,17). Lý do không muốn thuận theo ý Chúa là vì họ sợ thay đổi chính mình. Thời Chúa Giêsu, Thánh Gioan Tẩy Giả sống nhiệm nhặt kêu gọi sám hối, họ không sám hối vì cho rằng Thánh Gioan là người bị tâm thần, bị quỷ ám! Đức Giêsu sống thân thiện với mọi người, mời mọi người thân thiện với Chúa, họ cũng chẳng chịu nghe và cho rằng Đức Giêsu chỉ biết ăn nhậu với phường tội lỗi! Cả Gioan và cả Chúa Giêsu đều bó tay trước sự ngoan cố của người Do Thái nói chung và nhóm Biệt Phái nói riêng.

Thời nay, con người lao theo khuynh hướng hưởng thụ nên cho rằng việc khổ chế, hy sinh là thiếu nhân bản. Nhiều người sống ích kỉ, buông mình xuôi theo những lạc thú nên họ biện minh cho việc phá thai, ngừa thai, sống thử, li dị, đồng tính luyến ái… bất chấp những giáo huấn của Giáo Hội. Con người tìm đủ mọi lí do để bảo vệ lối sống tắc trách, chiều theo đam mê hưởng thụ và lòng ham lạc thú… Chúng ta mang danh là con cái Chúa, phải đứng về phe Chúa, ủng hộ lập trường của Giáo Hội quyết tâm thực thi Lời Chúa dạy. Mùa Vọng là mùa chỉnh sửa lối sống cho hợp với Chúa để đáng đón nhận Chúa. Ta hãy thay đổi lối sống nghịch ngược với Tin Mừng để thích hợp với thời đại Chúa khai mở. Ta hãy cùng với Giáo Hội tích cực thể hiện đạo Chúa nơi cuộc sống của mình như một lời mời gọi mọi người hưởng ứng thánh ý Chúa.

Comments are closed.