Thứ 6 Tuần 6 Thường Niên – Ngày 22/02/2019

Lời Chúa: Mt 16,13–19

Khi ấy, Chúa Giêsu đến miền Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một trong các tiên tri!” Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được”.

 


Suy niệm

SỨ MẠNG CHÚA TRAO

“Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời” (Mt 16,19).

Trong khi thi hành sứ vụ cứu thế trên trần gian, Chúa Giêsu đã tuyển chọn một số người để họ đảm nhận nhiệm vụ loan báo Tin Mừng cứu độ cho muôn dân. Trong số đó, Chúa đã đặt Phêrô làm thủ lãnh. Đây được xem là sự kiện quan trọng đối với đời sống đức tin của người Công giáo. Có lẽ, đó cũng là lý do mà Giáo hội mừng lễ Lập Tông Tòa Thánh Phêrô hôm nay.

Sự kiện Chúa Giêsu trao ban sứ vụ cho Simon – Phêrô được thánh sử Matthêu thuật lại cách rất chi tiết, rõ ràng. Với việc tuyên bố Phêrô là tảng đá, Chúa Giêsu mời gọi ông tham dự vào vương quyền của Người, để qua ông Chúa xây dựng Hội Thánh cách kiên cố và vững bền. Đồng thời, qua việc trao ban chìa khóa Nước Trời, Chúa muốn Phêrô đảm nhận trách vụ thay mặt Chúa để dẫn dắt Hội Thánh trong đức tin. Đây quả là một chức vụ hết sức cao cả mà Chúa đã tin tưởng trao cho Phêrô. Nó không chỉ nói lên niềm vinh dự Chúa ban mà còn hàm chứa một trách nhiệm lớn lao.

Thật vậy, khi trao sứ vụ thủ lãnh cho Phêrô, Chúa Giêsu đã xem công việc của thánh nhân chính là công việc của Thiên Chúa: ở dưới đất, Phêrô cầm buộc hay tháo cởi điều gì thì trên trời cũng sẽ cầm buộc và tháo cởi điều ấy (x. Mt 16,19). Lời công bố này nói lên sự tín nhiệm của Chúa đối với Phêrô. Được tín nhiệm, thánh nhân đã hiến trọn cuộc đời để sống và làm chứng cho Tin Mừng. Là một người môn đệ, thánh nhân đã can đảm rao giảng Tin Mừng và tuyên xưng niềm tin vào Đức Kitô phục sinh (x. Cv 2,23-24 ). Trong cương vị thủ lãnh, Ngài không chỉ dấn thân phục vụ mà còn không ngừng nhắc nhở các mục tử phải nhiệt thành, tận tụy lo cho đoàn chiên, hầu tất cả đều được lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát trong ngày Đức Kitô lại đến trong vinh quang (x. 1Pr 5,2-4).

Lời Chúa hôm nay, mời gọi chúng ta nhìn lại và suy gẫm biến cố Chúa đã trao ban sứ vụ cho Thánh Phêrô. Chúa đã đặt thánh Phêrô và những người kế vị, đại diện cho Chúa để dẫn dắt chúng ta tiến về nhà Cha trên trời. Những giáo huấn của các ngài, nhất là trong lãnh vực đức tin và luân lý, thật là hữu ích và cần thiết để nuôi dưỡng và tăng trưởng đời sống đức tin của chúng ta. Vì thế, thật phải lẽ khi chúng ta biết biểu lộ tấm lòng biết ơn, tôn kính các ngài. Bên cạnh đó, là Kitô hữu, chúng ta cũng được Thiên Chúa trao ban cho những phận vụ khác nhau theo bậc sống của mỗi người. Người đi truyền giáo, kẻ phục vụ người nghèo, có người sống đời dâng hiến, cũng có người sống ơn gọi gia đình, v.v. Tất cả đều đến từ ơn ban của Chúa. Khi thực hiện sứ mạng Chúa trao với lòng tin tưởng, bằng một tình yêu chan chứa và trong sự vâng phục những người đại diện Chúa là chúng ta đang cùng nhau góp sức cùng nhau làm nên tòa nhà Hội Thánh.

Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương loài người chúng con, Chúa đã đặt Đức Giáo Hoàng Phanxicô làm người đứng đầu Giáo hội, thay mặt Chúa, dẫn dắt chúng con. Xin Chúa thương ban cho chúng con luôn biết vâng phục và thực thi giáo huấn của ngài hầu đời sống chúng con trổ sinh nhiều hoa quả dồi dào. Amen.


Comments are closed.