Thứ 6 Tuần 5 Phục Sinh – Ngày 15/05/2020

Lời Chúa: Ga 15,12-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau”.

 


Suy niệm

YÊU NHƯ CHÚA ĐÃ YÊU

“Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con” (Ga 15,12).

Con người không thể sống mà không có tình yêu. Nếu một gia đình mà không có tình yêu thì gia đình đó sẽ đổ vỡ. Nếu một cộng đoàn không có tình yêu thì cộng đoàn ấy sẽ bất hoà, chia rẽ… Tuy nhiên, tình yêu cần phải được thể hiện thế nào cho đúng? Câu hỏi đó đã được Chúa Giêsu trả lời cho chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay: Yêu như Chúa đã yêu.

Yêu như Chúa đã yêu. Để biết yêu như Chúa Giêsu, trước hết, chúng ta cần chiêm ngắm tình yêu của Ngài đã dành cho chúng ta. Chúa đã yêu thương chúng ta qua mầu nhiệm Nhập Thể. Quả vậy, vì yêu chúng ta nên Ngài đã từ bỏ vinh quang để trở nên giống chúng ta (x. Pl 2,6-7). Ngài đã trở nên giống chúng ta mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi, để đồng cảm, chia sẻ và cứu độ chúng ta (x. Dt 2,17-18). Hơn nữa, Chúa đã yêu thương chúng ta qua mầu nhiệm Khổ Nạn và Phục Sinh. Vì yêu chúng ta nên Chúa đã hy sinh chịu chết thập hình: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Chúa đã chết nhưng Ngài đã sống lại. Thực vậy, Chúa Kitô đang sống và hiện diện với chúng ta trong mọi khoảnh khắc như chính Ngài đã hứa (x. Mt 28,20). Chúa Kitô vẫn luôn hiện diện với chúng ta trong lời của Ngài và trong các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể để nuôi sống chúng ta (x. GLCG 1374). Ngài cũng đang sống và hiện diện trong Hội Thánh (x. GLCG 1119), và trong tha nhân để phục vụ chúng ta. Quả đó là một mầu nhiệm tình yêu rất đỗi lớn lao, một tình yêu luôn mãi tuôn trào. Vì vậy, chúng ta được mời gọi sống và thể hiện tâm tình tạ ơn Chúa, cụ thể qua việc thực thi lệnh truyền yêu thương của Ngài: “Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con” (Ga 15,12).

Yêu thương như Chúa Giêsu không phải trên môi miệng như lời thánh Gioan đã nói: “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm” (1 Ga 3,18). Như thế, trong đời sống chung, chúng ta cần thể hiện tình yêu bằng những việc làm cụ thể, dù là bé nhỏ như những công việc hằng ngày chúng ta vẫn thường làm. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ làm vì bổn phận nhưng còn làm vì lòng yêu mến Chúa và vì lợi ích của tha nhân, của cộng đoàn. Dù những việc làm của chúng ta bé nhỏ, đơn sơ và tầm thường nhưng với tất cả sự hy sinh vì tình yêu thì những việc làm đó thật có giá trị trước mặt Chúa. Nhưng trong thực tế, nói lời yêu thương thì dễ, còn thể hiện việc làm yêu thương thì không phải lúc nào cũng dễ dàng. Yêu thương người yêu thương mình thì dễ, còn yêu thương những ai làm tổn thương mình thì không dễ chút nào. Vì thế, chúng ta cần chiêm ngắm nhiều hơn nữa về mầu nhiệm tình yêu của Chúa và ở lại trong tình yêu của Ngài (x. Ga 15,9b). Nhờ vậy chúng ta mới có thể cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, và từ đó chúng ta mới có thể yêu như Chúa đã yêu.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hy sinh tất cả vì yêu thương chúng con. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa. Và xin cho chúng con cũng biết yêu thương tha nhân như Chúa đã yêu thương chúng con. Amen.


Comments are closed.