Thứ 6 tuần 34 Thường Niên – Ngày 01/12/2017

Lời Chúa: Lc 21, 29 – 33

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ thí dụ này rằng: “Các con hãy xem cây vả và mọi thứ cây cối. Khi chúng đâm chồi nảy lộc, thì các con biết rằng mùa hè đã gần đến. Cũng thế, khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến. Thầy bảo thật các con, thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho đến khi mọi sự ấy xảy đến. Trời đất sẽ qua đi; nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu”.

 


Suy niệm

DẤU CHỈ THỜI ĐẠI

“Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả các cây khác. Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.” (Lc 21, 29 – 31)

Thuật ngữ “dấu chỉ thời đại” được xem là một từ khóa quan trọng của Công đồng Vaticanô II. Đọc “dấu chỉ thời đại” tức là nhìn và giải thích các biến cố dưới ánh sáng Lời Chúa.

Thiên Chúa tạo dựng tất cả mọi thứ đều phải tuân theo một quy luật tự nhiên. Khi chúng ta thấy những cành mai, cành đào rực rỡ và muôn loài hoa đua nhau khoe sắc, đó là dấu hiệu báo cho chúng ta biết rằng mùa xuân đang gần kề. Chúa Giêsu cũng thế, Người dùng hình ảnh quen thuộc bình dân là cây vả để nói về Triều Đại Thiên Chúa.

Dụ ngôn cây vả trong bài Tin mừng là một bài học về đời sống đức tin cho mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu đã dùng quy luật của tự nhiên để liên hệ đến cái siêu nhiên khi nói đến Triều Đại Thiên Chúa. Rõ ràng, điểm sáng của dụ ngôn này là niềm hy vọng của những người tin, và nỗi hoang mang lo sợ với những ai không biết trông cậy vào Thiên Chúa.

Ngày nay, những tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã khiến cho con người chúng ta phải chạy đua theo nó. Con người phải gồng lưng để làm việc mới chu cấp đầy đủ cho bản thân và cuộc sống gia đình. Thực ra, đâu phải công việc nào cũng chính đáng, có những công việc khiến người ta dần phạm lỗi đức công bằng và mất dần đức bác ái. Trường học thì chạy đua để lấy thành tích và bằng cấp; y tế dần xuất hiện những bác sĩ y tá, những con người của sự vô cảm: có tiền mới được chữa bệnh; và một số ngành nghề “rút ruột” khác. Là người Ki tô hữu, chúng ta được mời gọi sống tinh thần Tin Mừng, phải không ngừng quay về với chính mình để nghe tiếng Chúa, sống theo Lời Chúa dạy.

Chỉ một khoảng thời gian ngắn nữa thôi chúng ta sẽ bước sang một năm Phụng vụ mới với đời sống mới. Chính Mùa Vọng là thời gian và là dấu chỉ mời gọi mỗi người chúng ta quay trở về với Chúa là bến bờ tình yêu, vì Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.

Lạy Chúa, một năm Phụng vụ đang dần kết thúc, mở đường cho một năm Phụng vụ mới. Xin cho chúng con biết rụng đi những chiếc lá của sự tội lỗi và đâm những chồi non của những nhân đức và những việc tốt lành, hầu giúp chúng con trở nên những con người mới xứng đáng là con cái Chúa. Amen.


Comments are closed.