Thứ 6 Tuần 33 Thường Niên – Ngày 24/11/2017

Lời Chúa: Lc 9, 23-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng mọi người rằng: “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày và theo Ta. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất nó; còn ai mất mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian mà phải thua thiệt và mất mạng sống mình, thì được ích gì?

Bởi lẽ kẻ nào hổ thẹn vì Ta và vì lời Ta, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn khi họ đến trước tôn nhan Ngài, tôn nhan Chúa Cha và các Thiên Thần”.

 


Suy niệm

TÌNH YÊU ĐÁP ĐỀN TÌNH YÊU

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” (Lc 9,23)

Hôm nay, Hội Thánh toàn cầu và đặc biệt Giáo Hội Việt Nam mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Các ngài muốn dùng cái chết để minh chứng cho thế giới biết “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Trong tình yêu này, Chúa Giêsu đã đi bước trước. Chúa yêu chúng ta và sẵn sàng thí mạng vì chúng ta (x. 1Ga 3,16), để chúng ta được sống và sống dồi dào. Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào trong lòng các thánh tử đạo (x. Rm 5,5). Các thánh tử đạo đã cảm nghiệm được và sống tình yêu đó cách mãnh liệt. Không một thế lực trần gian nào có thể tách các ngài ra khỏi tình yêu Đức Kitô, dù là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? (x. Rm 8,35).

Tình yêu đáp đền tình yêu, ân tình đền đáp ân tình. Mang danh là một Kitô hữu, là con cháu của các vị thánh tử đạo, chúng ta đã làm gì để tuyên xưng niềm tin của mình? Theo gương các thánh tử đạo, chúng ta hãy từ bỏ mọi thứ gian ác, mọi điều xảo trá, giả hình (x. 1Pr 2,1), khước từ những thú vui trần thế để chọn theo thánh ý Chúa. Giữa bao thử thách của cuộc đời, hãy luôn giữ niềm hy vọng, lửa tình yêu một khi được “nhóm xuống” thế gian sẽ không bao giờ tắt. Thánh Augustino nói: “Yêu thương là sự hoàn tất của mọi công việc của chúng ta. Đó là mục đích chúng ta chạy vì đó, chúng ta chạy đến đó, và khi tới đó, chúng ta sẽ an nghỉ.”

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con những chứng nhân anh dũng trong đức tin, là cha ông của chúng con. Xin Chúa đón nhận lời cầu nguyện của các thánh tử đạo Việt Nam cho chúng con biết yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương anh em như Chúa đã yêu thương chúng con.


Comments are closed.