Thứ 6 Tuần 33 Thường Niên – Ngày 23/11/2018

Lời Chúa: Lc 19,45-48

Khi ấy, Chúa Giêsu vào đền thờ, Người liền xua đuổi các người buôn bán tại đó và phán bảo họ rằng: “Có lời chép rằng: Nhà Ta là nhà cầu nguyện, các ngươi đã biến thành sào huyệt trộm cướp”. Và hằng ngày Người giảng dạy trong Ðền thờ. Các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão trong dân tìm cách hại Người, nhưng họ không biết phải làm cách nào, vì dân chúng hết thảy đều chăm chú nghe Người.

 


Suy niệm

THANH TẨY ĐỀN THỜ

“Nhà Cha ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp” (Lc 19,46).

Theo thánh sử Luca, Chúa Giêsu chỉ lên Giêrusalem một lần trong thời gian Ngài thi hành sứ vụ công khai. Trong lần hành hương lên Đền Thờ vào cuối thời kỳ rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã chứng kiến cảnh ồn ào náo động của những người buôn bán tại hành lang dành cho người ngoại. Không thể chịu đựng nổi cảnh tượng đó, Ngài đã thực hiện việc thanh tẩy Đền Thờ.

Đền Thờ Giêrusalem là trung tâm của Do Thái giáo. Hằng năm, những người Do Thái trưởng thành phải về đây hành hương theo như luật định. Không chỉ những người ở trong nước mà cả các ngoại kiều sống ở khắp nơi cũng hành hương về đây trong các dịp lễ. Do đó, số người lên Đền Thờ mỗi năm là rất đông. Luật Do Thái cũng quy định những người Israel phải nộp thuế cho Đền Thờ, và trong một số biến cố của cuộc đời họ còn phải dâng lễ tế lên Thiên Chúa. Để phục vụ nhu cầu của khách hành hương, các nhà lãnh đạo Do Thái đã cho một số người đổi bạc cũng như bán thú vật ở Đền Thờ, nơi dành cho dân ngoại. Những người buôn bán và đổi bạc này đã lợi dụng tôn giáo để thu góp cho mình, họ bóc lột khách hành hương, buôn gian bán đắt, gây ra cảnh bất công và đau khổ cho người dân.

Khi vào Đền Thờ, Chúa Giêsu đã không thể chấp nhận khung cảnh ồn ào của nơi thờ phượng và Ngài đã thực hiện việc thanh tẩy nhà Thiên Chúa. Hành động này của Chúa Giêsu vừa như một lời khẳng định rằng nơi thờ phượng Thiên Chúa phải là nơi thánh; lại vừa tố cáo nền phụng tự đã bị biến chất bởi những nhà lãnh đạo Do Thái và mở ra một nền phụng tự mới, trong Thần Khí và sự thật. Trước hết, Đền Thờ là nơi thánh, có Thiên Chúa ngự trị; là nhà cầu nguyện, nơi dành riêng để gặp gỡ và tôn vinh Thiên Chúa. Do đó, cảnh ồn ào của việc buôn bán có thể làm mất đi vẻ trang nghiêm của nơi thờ phượng và khiến cho những người tới đây khó lòng nâng tâm hồn lên cùng Chúa. Khi đánh đuổi những kẻ buôn bán, Chúa Giêsu đã trả lại cho nơi thờ phượng mục đích ban đầu, là nhà của Chúa Cha, nhà cầu nguyện. Mục đích thứ hai của việc thanh tẩy Đền Thờ là tố cáo nên phụng tự Do Thái, vốn đã bị biến chất bởi tầng lớp lãnh đạo. Quả thế, các ngôn sứ đã nhiều lần lên án việc thờ phượng của dân Israel, bởi họ chỉ chú trọng đến lễ vật mà quên mất tâm tình với Đấng họ tôn thờ. Chúa Giêsu cũng khẳng định lại điều này: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (Mt 12,7). Bởi đó, khi thanh tẩy Đền Thờ, Chúa Giêsu muốn mở ra một nền phụng tự mới, nghĩa là việc thờ phượng không dừng lại ở tế vật nhưng là tâm tình dành cho Thiên Chúa. Tình yêu dành cho Thiên Chúa không chỉ được thể hiện ở những giờ cầu nguyện mà phải biểu lộ nơi cuộc sống của mỗi người, hợp với công bằng và bác ái.

Khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, chúng ta đã được thánh hiến để thuộc về Thiên Chúa, tâm hồn mỗi người trở nên đền thờ, nơi có Chúa ngự trị. Tuy nhiên, đến nay thì đền thờ đó có lẽ không còn là nơi dành riêng cho Thiên Chúa, hay có khi ở đó lại quá chật hẹp đến nỗi chẳng còn chỗ dành cho Ngài nữa. Hôm nay, Chúa cũng muốn chúng ta thanh tẩy tâm hồn mình để trở nên ngôi nhà xứng đáng cho Chúa ngự vào. Việc thanh tẩy đó chỉ được thực hiện khi chúng ta để cho Lời Chúa cắt tỉa con người mình, bỏ đi những gì cản trở tình yêu chúng ta với Chúa. Như thế, tâm hồn mỗi người ngày càng được thanh sạch hơn, và trở nên cung điện của Thiên Chúa. Khi đã có Chúa hiện diện nơi mình, chúng ta sẽ trở nên hình ảnh sống động của Chúa đối với tha nhân, bằng đời sống yêu thương, phục vụ cách vô vị lợi. Nhờ đó, cuộc đời chúng ta sẽ tràn đầy an vui, hạnh phúc.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dành thời gian tĩnh lặng, để có thể nhận ra những gì đang diễn ra trong tâm hồn mình, hầu có thể bỏ đi những gì ngăn cản chúng con đến với Chúa. Xin Chúa ban thêm sức mạnh, để chúng con can đảm sống theo Lời Chúa, và nhờ đó mà trở nên tinh tuyền thánh thiện, xứng đáng là con cái của Cha trên trời. Amen.


Comments are closed.