Thứ 6 Tuần 31 Thường Niên – Ngày 09/11/2018 – Cung hiến thánh đường Lateranô

Lời Chúa: Ga 2,13–22

Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusa-lem; Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ, Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ, và bảo những người bán chim câu rằng: “Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”.

Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: “Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi”.

Bấy giờ người Do-thái bảo Người rằng: “Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy”. Chúa Giêsu trả lời: “Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. Người Do-thái đáp lại: “Phải bốn muơi sáu năm mới xây được đền thờ này mà ông, ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?” Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.

 


Suy niệm

CHÚA GIÊSU, ĐỀN THỜ MỚI

“Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại” (Ga 2,19).

Trong khung cảnh kỷ niệm ngày cung hiến thánh đường Laterano, Giáo hội mời gọi chúng ta tạ ơn và chúc tụng Chúa, vì chính Người đã chọn lựa và thánh hóa nơi này, để danh Người được hiện diện cho tới muôn đời. Qua đó, Giáo hội còn muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa Giêsu là Đền Thờ Mới và mời gọi chúng ta phải làm cho mình xứng đáng là Đền Thờ Thiên Chúa.

Bài Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu lên Giêrusalem vào dịp lễ Vượt Qua để thi hành những lễ nghi truyền thống Do Thái. Trong dịp này, Người đã tự mạc khải cho toàn dân biết Người là Đấng Mêsia của Thiên Chúa, đến để thanh tẩy việc thờ phượng và dẫn đưa loài người đến với Thiên Chúa: “Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại” (Ga 2, 19). Thật vậy, Chúa Giêsu chính là đền thờ mới, đền thờ mà tiên tri Ezekiel đã tiên báo trong một thị kiến rằng: Tôi đã thấy dòng nước từ cửa đông đền thờ tuôn ra và tất cả những ai được nước ấy thanh tẩy đều hưởng ơn cứu độ (x. Ed 47,1-2.8-9.12). Đền thờ ấy chính là thân thể Người hiến tế trên thập giá sinh ơn cứu độ cho nhân loại mà thánh Gioan đã tuyên tín: “Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói” (Ga 2,22).

Nhờ lòng tin và sự hiệp nhất với Chúa Giêsu qua Bí tích rửa tội, mỗi Kitô hữu thực sự là một ngôi đền thờ của Chúa, như lời dạy của thánh Phaolô: “Đền thờ Thiên Chúa là nơi thánh và đền thờ ấy chính là anh em” (1Cr 3,17). Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì ân ban cao quý này. Ngoài ra, mỗi người cần xét lại việc mình đã trân trọng và sống ân ban này như thế nào? Liệu chúng ta có rơi vào thái độ của những người buôn bán hay những Pharisêu trong bài Tin Mừng hôm nay: bị ám ảnh bởi lề luật, bận tâm đến vẻ hào nhoáng của lợi lộc, chăm chút phô trương đến hình thức, kiêu hãnh về bản thân hay quá lo lắng đến việc tổ chức và thể hiện mình mà quên mất rằng Thiên Chúa cần lòng nhân chứ không cần hy lễ? Khi đó, thay vì để mình được Thần Khí hướng dẫn trên con đường yêu thương, hăng say thông truyền vẻ đẹp và niềm vui của Tin Mừng, phụng thờ Chúa trong Thần Khí và Sự Thật, chúng ta lại tốn thời gian và sức lực cho những bận tâm về hình thức và tìm kiếm lợi lộc từ chính những việc trong nhà Chúa (x. GE 57).

Lạy Chúa, xin thanh tẩy và giúp chúng con vất bỏ những gì làm xấu đền thờ Chúa nơi tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con luôn biết phụng thờ Chúa trong Thần Khí và Sự Thật, qua việc chuyên cần suy niệm và thực hành Lời Chúa mỗi ngày. Amen.


Comments are closed.