Thứ 6 Tuần 29 Thường Niên – Ngày 25/10/2019

Lời Chúa: Lc 12,54-59

Khi ấy, Chúa Giêsu phán bảo dân chúng rằng: “Khi các ngươi xem thấy đám mây nổi lên ở phía tây, lập tức các ngươi nói rằng: Trời sắp mưa; và sự thật xảy ra như thế. Và khi gió nam thổi đến, thì các ngươi nói: Trời sắp nóng nực. Và việc đã xảy ra như thế. Hỡi những kẻ giả hình, các ngươi biết tìm hiểu diện mạo của trời đất, còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu? Tại sao các ngươi không tự mình phê phán điều gì phải lẽ? Thế nên, khi ngươi cùng với kẻ đối phương ra trước mặt quan quyền, thì đang lúc đi dọc đường, ngươi hãy cố lo liệu cho ổn thoả với nó đi, kẻo nó lôi ngươi đến trước quan toà, và quan toà trao ngươi cho lý hình và lý hình tống ngươi vào ngục. Ta bảo cho ngươi hay, ngươi sẽ không thể ra khỏi đó cho đến khi nào trả xong đồng xu cuối cùng”.

 


Suy niệm

NHẬN BIẾT DẤU HIỆU THỜI GIAO HÒA

“Các ngươi biết tìm hiểu diện mạo trời đất? Còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu? Tại sao các ngươi không tự mình phê phán điều gì phải lẽ?” (Lc 12,56-57).

Tin Mừng chúng ta vừa nghe diễn tả sự tiếc nuối của Chúa Giêsu với những người cùng thời với Ngài. Nhờ kinh nghiệm về tự nhiên, họ dễ dàng nhận ra những dấu hiệu biến chuyển của thiên nhiên, nhưng lại chậm chạp nhận ra dấu hiệu vĩ đại của thời Thiên Sai, dù đã được Kinh Thánh và các ngôn sứ loan báo. Chúa Giêsu mời gọi con người từ các dấu hiệu thời đại nhận ra lời mời gọi sám hối, trở về giao hòa với nhau và với Thiên Chúa.

Những điều Chúa Giêsu nói và làm là dấu hiệu để dân chúng thời Chúa Giêsu nhận ra họ được mời gọi giao hòa với nhau và với Thiên Chúa. Chúa Giêsu khởi đầu sứ vụ bằng lời mời gọi: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15, Mt 4,17). Sám hối chính là bước đầu để giao hòa. Tin vào Tin Mừng chính là nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ, Đấng giao hòa. Chúa Giêsu đến làm một con người lịch sử, sống trong lịch sử, để con người tận mắt thấy được tấm lòng yêu thương của Chúa, để giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết, để phục hồi và dẫn đưa con người vào sự sống của Chúa. Hơn nữa, Chúa Giêsu dạy con người sống tâm tình người con với Thiên Chúa là Cha, biết Thiên Chúa vui mừng thế nào khi một người tội lỗi hối cải được giao hòa, được trở về đoàn chiên của Chúa. Cũng vậy, Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ, chữa lành bệnh tật và tha thứ tội lỗi cốt là để con người được giao hòa với nhau và với Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã phải nuối tiếc khi dân chúng thời Ngài không đủ bén nhạy để có thể nhận ra được ý nghĩa của những điều mà Ngài mời gọi họ.

Thiên Chúa vẫn mời gọi con người hôm nay sống giao hòa với Thiên Chúa và với nhau qua các dấu chỉ. Con người hôm nay càng ngày càng dửng dưng với Thiên Chúa, càng trở nên vô cảm với nhau và càng ngày càng khai thác quá mức môi trường sống. Hậu quả là đời sống tâm linh giảm sút, đời sống luân lý dễ dãi. Trái đất đang nóng dần lên, khí hậu bị thay đổi nhanh chóng, kinh tế đang bị khủng hoảng tại nhiều quốc gia, nạn đói đang lan tràn khắp nơi… Những hậu quả mà con người phải chịu là lời nhắc nhở của Thiên Chúa. Là những Kitô hữu, chúng ta phải nhận ra những dấu chỉ này. Hôm nay, Thiên Chúa vẫn nói, vẫn mời chúng ta làm một điều gì đó cho những người nghèo đói, cho trẻ em thất học – không nhà, cho những bạn trẻ lỡ làng, cho những gia đình gặp khó khăn, cho những người neo đơn, cho những người chưa biết Chúa và cho môi trường sống xung quanh chúng ta.

Lạy Chúa, Chúa đã nên dấu chỉ hòa giải cho con người và muốn chúng con góp phần vào sự hòa giải đó. Xin Chúa mở rộng lòng chúng con để chúng con có thể nhận ra và trợ giúp những người đau khổ, những người bị bỏ rơi… để họ được lãnh nhận ơn lành của Thiên Chúa.


Comments are closed.