Thứ 6 Tuần 25 Thường Niên – Ngày 27/09/2019

Lời Chúa: Tin Mừng Lc 9,18-22

Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: “Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?” Các ông thưa rằng: “Người thì bảo là Gioan Tẩy giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa, đã sống lại”. Người lại hỏi các ông rằng: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa”. Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai mà rằng: “Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại”.

 


Suy niệm

ĐỨC GIÊSU LÀ AI?

“Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu nhiều đau khổ” (Lc 9,20-22).

Câu hỏi “Đức Giêsu là ai?” luôn có nhiều câu trả lời khác nhau tuỳ theo tương quan của mỗi người với Đức Giêsu. Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay cho chúng ta hai câu trả lời qua câu hỏi của Đức Giêsu với các môn đệ: “Dân chúng bảo Thầy là ai? Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”.

“Dân chúng bảo Thầy là ai?” Dân chúng trong Kinh Thánh Tân Ước là những người đi theo Đức Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, và cũng là những người đã chứng kiến các phép lạ Người làm. Nhưng họ chỉ đến rồi đi với sự tò mò muốn biết Đức Giêsu là ai theo như những lời đồn thổi về Người. Còn chính bản thân họ, vì không gắn bó thâm sâu với Đức Giêsu, không khao khát biết Người cách thật sự, nên khi bàn tán về Đức Giêsu, họ chỉ có thể lấy danh của những người nổi tiếng trong quá khứ để nói về Người. Có người thì bảo Đức Giêsu là Gioan Tẩy giả. Có người lại cho là Êlia. Còn kẻ khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa đã sống lại. Do đó, dư luận của dân chúng về Đức Giêsu không nói lên được bản chất của Người, nó chỉ là những lời nói bên ngoài.

Vì vậy, sau khi đã biết dư luận của dân chúng nói về mình, Đức Giêsu quay sang hỏi chính những môn đệ thân tín nhận định của họ về Người: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”. Điều quan trọng nhất với Đức Giêsu lúc này, không ở chỗ người ta nghĩ Ngài là ai, nhưng ở chỗ các người gần gũi nhất nghĩ Ngài là ai. Đây là lúc các môn đệ, những người đã được tuyển chọn đặc biệt, được ở với Thầy, đi với Thầy và sống gần Thầy phải nhìn vào lòng mình để tự thẩm định: “Đối với tôi, Đức Giêsu là ai?”. Phêrô đã thay lời anh em tuyên xưng: “Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa”. Phêrô nói được như vậy là do sự mạc khải đặc biệt của Chúa Cha (x.Mt 16,17) và nhờ vào kinh nghiệm của chính ông khi ông được Đức Giêsu kêu gọi trong một mẻ cá lạ lùng (x.Lc 5,1-11) cùng được sống gắn bó thân thiết với Thầy.

Đức Giêsu cũng đang hỏi chúng ta cũng là những môn đệ của Người: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”. Trước khi mỗi người có câu trả lời riêng cho mình, chúng ta phải nhớ thêm một điều nữa, đó là sau lời tuyên xưng của thánh Phêrô: “Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa”, thì ngay lập tức Đức Giêsu đã loan báo đến cuộc thương khó Người phải chịu: “Con Người phải chịu nhiều đau khổ”. Nghĩa là Đức Giêsu muốn khẳng định với Phêrô và chúng ta rằng: Ngài không phải là Đức Giêsu Kitô oai phong hiển hách theo kiểu chính trị, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Nói cách khác, chúng ta muốn có câu trả lời chính xác về Đức Giêsu là ai trong cuộc đời tôi, thì sau khi sống gắn bó với Người, sống thân tình với Người, say mến Người, chúng ta phải đi vào con đường thập giá đau thương như Người. Bởi vì “ai không vác thập giá mình mà đi theo Đức Giêsu, thì không thể làm môn đệ Người được” (Lc 14,27).

Lạy Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là Chúa của con. Xin ban cho con niềm tin mạnh mẽ, để con tin yêu Chúa trên hết mọi sự và luôn sẵn sàng vác thánh giá theo chân Chúa mỗi ngày. Amen.


Comments are closed.