Thứ 6 tuần 22 Thường Niên – Ngày 08/09/2017

Lời Chúa: Mt 1, 1-16. 18-23

Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham: Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này; Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron; Khét-xơ-ron sinh A-ram; A-ram sinh Am-mi-na-đáp; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son; Nác-son sinh Xan-môn; Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết; Ô-vết sinh Gie-sê;  ông Gie-sê sinh Đa-vít. Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn; Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia; A-vi-gia sinh A-xa; A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh Út-di-gia; Út-di-gia sinh Gio-tham; Gio-tham sinh A-khát; A-khát sinh Khít-ki-gia; Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se; Mơ-na-se sinh A-môn; A-môn sinh Giô-si-gia; Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon.

Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven; Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút; A-vi-hút sinh En-gia-kim; En-gia-kim sinh A-do; A-do sinh Xa-đốc; Xa-đốc sinh A-khin; A-khin sinh Ê-li-hút; Ê-li-hút sinh E-la-da; E-la-da sinh Mát-than; Mát-than sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.

Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.” Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. 25 Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-su.

 


Suy niệm

Vâng Theo Thánh Ý

“Gia cóp sinh Giuse, chồng bà Maria, bà là mẹ của Đức Giêsu cũng gọi là Đức Kitô.” (Mt 1,16)

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy hai mẫu gương tuyệt vời về sự vâng phục và phó thác hoàn toàn vào tình yêu của thiên Chúa, đó là Đức Maria và Thánh Cả Giuse. Thánh Cả Giuse, một người mà Thánh Kinh gọi là người Công chính, khi biết Maria vợ sắp cưới của mình đã có thai, mà không biết do đâu, nên đã định tâm từ bỏ cách kín đáo, vì theo luật Do Thái lúc bấy giờ thì Maria sẽ bị ném đá. Nhưng khi được thiên thần Chúa báo mộng, thì Ông đã từ bỏ ý riêng của mình, để vâng theo thánh ý. Và đặc biệt là Đức Maria, ngay cả lúc khó khăn nhất bị hiểu lầm và có thể bị ném đá đến chết như vậy, nhưng người vẫn không nói một lời, vẫn một lòng xin vâng và tin tưởng phó thác mọi sự cho tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.

Hôm nay chúng ta mừng lễ sinh nhật Đức Maria. Qua lời xin vâng Mẹ đã trở nên Mẹ của Đấng Cứu Thế. Mẹ vừa là quà tặng tuyệt vời của Thiên Chúa cho nhân loại, vừa là đại diện của nhân loại để đón nhận ơn cứu độ từ trời cao. Ngày sinh nhật của Mẹ, cả nhân loại được chan chứa vui mừng và hy vọng. Ngày sinh nhật của Mẹ mở ra cả một kỷ nguyên mới cho nhân loại, kỷ nguyên của lời hứa cứu độ được thực hiện.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con mẫu gương tuyệt vời về sự phó thác và vâng theo thánh ý là Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh. Xin cho mỗi người chúng con chạy đến với Mẹ, để được Mẹ nâng đỡ, bênh vực như chính thánh Bernado đã quả quyết: “Nếu được Mẹ Maria nâng đỡ, nhất định bạn không sa ngã. Nếu được Mẹ Maria bênh vực, nhất định bạn không lo ngại điều gì. Nếu được Mẹ Maria dẫn đường, nhất định bạn không bao giờ mỏi mệt. Nếu được Mẹ Maria ủng hộ, nhất định bạn được cứu rỗi.”


Comments are closed.