Thứ 6 Tuần 20 Thường Niên – Ngày 24/08/2018

Lời Chúa: Ga 1, 45-51

Khi ấy, Philipphê gặp Nathanael và nói với ông: “Đấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nadarét”. Nathanael đáp: “Bởi Nadarét nào có cái chi hay?” Philipphê nói: “Hãy đến mà xem”.

Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông: “Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Nathanael đáp: “Sao Ngài biết tôi?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”. Nathanael thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”. Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa”. Và Người nói với ông: “Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các Thiên Thần Chúa lên xuống trên Con Người”.

 


Suy niệm

TÌM KIẾM VÀ CHIA SẺ

“Ông Na-tha-na-en liền bảo :“Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” Ông Phi-líp-phê trả lời: “Cứ đến mà xem!””(Ga 1,46).

Hôm nay Giáo hội mừng lễ Thánh Ba-tô-lô-mê-ô Tông đồ. Truyền thống hiểu ngài là Na-tha-na-en quê quán ở Ca-na, được Phi-lip-phê dẫn đến với Chúa Giê-su. Cuộc gặp gỡ giữa ngài và Chúa Giê-su được Tin Mừng Gio-an hôm nay thuật lại.

Phi-lip-phê sau khi được ở với Chúa Giê-su, ngài cảm thấy hạnh phúc và sung sướng nên muốn san sẻ niềm vui ấy cho bạn mình là Na-tha-na-en: “Chúng tôi đã gặp Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét” (Ga 1,45). Lúc đầu, Na-tha-na-en chẳng hồi hộp và bỡ ngỡ chút nào. Vì ngài nghĩ Na-da-rét chỉ là một làng quê nhỏ bé, không rộng lớn và quan trọng như Giê-ru-sa-lem, nên nói : “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?”(Ga 1,46). Nhưng Phi-lip-phê không giận mà chỉ nói: “Cứ đến mà xem”. Na-tha-na-en đã nghe theo lời ấy và đến gặp Đức Giê-su. Sự chân thành của ngài được Chúa Giê-su khen ngợi: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối”(Ga 1,47). Sau đó Na-tha-na-en đã trở thành một trong số các môn đệ đầu tiên của Chúa Giê-su.

Có lẽ Na-tha-na-en sẽ không biết Chúa Giê-su là ai nếu ngài từ chối lời đề nghị bạn mình là Phi-lip-phê. Chính vì khao khát tìm kiếm Chúa, nên Na-tha-na-en đã không đóng khung hiểu biết của mình, mà biết mở lòng để đón nhận góp ý từ người khác. Nhờ đó, thánh nhân đã nhận ra Chúa Giê-su là Đấng mà mình mong chờ, là Đấng mà mình yêu mến và muốn gắn kết suốt đời.

Đức tin của mỗi tín hữu cũng cần phải được trau dồi thêm từ những kinh nghiệm của các thánh và các bậc tiền nhân đi trước. Như Na-tha-na-en, để trở nên những môn đệ đích thực của Chúa Giê-su, mỗi chúng ta cần có một tấm lòng ngay thẳng và khiêm tốn. Như Phi-lip-phê, chúng ta hãy chia sẻ niềm vui biết Chúa Giê-su cho những người thân, đồng thời giúp họ gặp được Chúa qua chính đời sống thánh thiện của chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương thánh Tông đồ Ba-tô-lô-mê-ô mà hết lòng tìm kiếm Chúa trong cuộc đời. Và một khi tìm được, xin cho chúng con cũng biết chia sẻ niềm vui ấy cho những người thân yêu của chúng con. Amen.


Comments are closed.