Thứ 6 Tuần 2 Mùa Vọng – Ngày 13/12/2019

Lời Chúa: Mt 11,16-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai? Họ giống như bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ khác mà rằng: ‘Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên!’. Vì Gioan đến, không ăn không uống, thì họ nói: ‘Ông ta phải quỷ ám!’. Con Người đến, ăn uống giống như thường, thì họ nói: ‘Ðó là người mê ăn mê uống, là bạn của quân thu thuế và những kẻ tội lỗi’. Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình”.

 


Suy niệm

TIN VÀO CHÚA GIÊSU

“Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình” (Mt 11,19).

Chúa Giêsu đã có lần kêu gọi mọi người hãy nên như trẻ nhỏ để được vào Nước Trời. Thế nhưng, những người có thái độ chưa trưởng thành như trẻ con, cứ ù lì trong tháp ngà lý luận cố hữu, cứ khép mình trong cái tôi kiêu ngạo. Thái độ đó tai hại cho phần rỗi. Họ chỉ có thể đón nhận những gì phù hợp với ý riêng của họ: “Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên!”. Họ bắt người khác phải làm theo họ. Những người Do thái ấy xây dựng niềm tin của mình dựa trên luật Môsê và lời các ngôn sứ trong sách thánh, nhưng lại hiểu theo các lý luận của họ. Do đó, những người Do thái ấy không thể đón nhận những gì nằm ngoài tiêu chuẩn đã định sẵn trong họ. Vì thế, không lạ gì khi họ không thể đón nhận lời rao giảng của ông Gioan và của Chúa Giêsu.

Đối với người Kitô hữu thì đâu là nền tảng để xây dựng nên niềm tin của mình? Niềm tin của Kitô hữu không đặt nền trên sự lý luận của lý trí nhưng đặt trên nền tảng là Chúa Giêsu: “Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường” (Mc 12,10). Đạo Công Giáo không phải là đạo do con người suy tư mà ra, nhưng là đạo được chính Thiên Chúa mạc khải. Người Kitô hữu không theo một triết thuyết như người ngoại đạo vẫn nói, nhưng đi theo một Thiên Chúa làm người. Chính Chúa Giêsu đã quả quyết với những người Do thái cố hữu: “sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình”.

Thật vậy, thánh Gioan Tông đồ đã viết trong lời tựa của ngài: “Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin” (Ga 1,6-7). Ngay từ đầu, Thiên Chúa đã hoạch định một chương trình riêng dành cho Gioan để ông thực hiện. Chúa Giêsu cũng đến không phải để làm theo ý Ngài nhưng theo ý Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài. Khi đồng bàn và làm bạn với quân thu thuế và những kẻ tội lỗi, Ngài đang làm theo ý Cha, để tình yêu và lòng thương xót của Chúa Cha được tỏ hiện, nhất là đối với những người tội lỗi. Bởi đó, sự khôn ngoan đích thực bao hàm việc biết rõ ý định của Thiên Chúa và tình yêu nhưng không của Ngài. Nhưng ai là người biết rõ Thiên Chúa và thông ban tình yêu của Thiên Chúa nếu không phải là Chúa Giêsu? Vậy nên, chính Thiên Chúa mới là nguồn ơn cứu độ chứ không phải là lý luận của con người.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không hổ thẹn gọi chúng con là anh em, đã không ngần ngại chết vì tội lỗi chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con một tâm hồn khiêm nhường thẳm sâu, để chúng con có thể mở lòng đón nhận những giáo huấn của Chúa hầu chúng con được ơn cứu độ. Amen.


Comments are closed.