Thứ 5 Tuần 2 Mùa Vọng – Ngày 12/12/2019

Lời Chúa: Mt 11,11-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả, nhưng người nhỏ nhất trong Nước Trời lại cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả đến giờ, Nước Trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy, và những kẻ mạnh mẽ can đảm mới chiếm được. Tất cả các tiên tri và lề luật đã tuyên sấm cho đến Gioan và nếu các ngươi muốn hiểu, thì chính Gioan là Elia, kẻ phải đến. Ai có tai, thì hãy nghe!”

 


Suy niệm

CUỘC CHIẾN ĐẤU ĐỂ CHIẾM NƯỚC TRỜI

“Từ thời ông Gioan Tẩy Giả đến giờ, Nước Trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy, và những kẻ mạnh mẽ can đảm mới chiếm được” (Mt 11,11).

Khi nào Đấng Messia xuất hiện? Khi nào Nước Thiên Chúa được thiết lập? Đó là những câu hỏi lớn trong dân Do Thái. Tiên tri Malakhi loan báo: Thiên Chúa sẽ sai đại tiên tri Elia đến trước mở đường cho Đấng Cứu Thế (x. Ml 3,23). Khi công bố Gioan là Elia phải xuất hiện như lời Sách Thánh, Đức Giêsu gián tiếp tuyên bố Ngài là Đấng Messia. Cùng với sự xuất hiện của Ngài, Nước Trời được thiết lập. Ai muốn vào Nước Trời phải can trường chiến đấu.

“Từ thời ông Gioan Tẩy Giả đến giờ, Nước Trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy”. Chúa Giêsu mời gọi mọi người vào Nước Trời, nhưng không phải ai cũng trở thành công dân Nước Trời. Ai muốn vào Nước Trời thì phải dũng cảm chiến đấu. Trong Bài Đọc 1, tiên tri Isaia nói rằng: Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ con người, nhưng Người muốn con người góp phần phá tan những chướng ngại ngăn cản con người được hưởng ơn cứu độ (x. Is 41,15).

“Những kẻ mạnh mẽ can đảm mới chiếm được”. Chúa Giêsu nói đến việc gia nhập Nước Trời như một cuộc chiến khốc liệt. Mỗi chiến sĩ phải dùng tất cả mọi sức mạnh mình có được để can trường chiến đấu hầu chiếm được Nước Trời. Đây là cuộc chiến không có kết quả hòa: hoặc thắng hoặc thua; hoặc được vào hoặc phải ở ngoài; hoặc sống hoặc chết. Ai không chiến đấu là thua trận; ai ngừng chiến đấu ắt sẽ bị diệt vong.

Cuộc sống năng động hiện đại như mê dược ru ngủ con người quên cùng đích của mình là Nước Trời, quên đi cuộc chiến cam go mình phải chiến đấu. Điều này có khi đúng cả với những sinh hoạt tôn giáo. Một đời sống xem ra là đạo đức thánh thiện bên ngoài nhưng lại thiếu đi đời sống nội tâm; những thực hành tôn giáo chỉ mang tính hình thức mà thiếu chiều kích tâm linh; sống trong nhà Chúa nhưng không sống gần Chúa, với Chúa. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người nhìn lại cuộc sống mình, xác định lại mục đích sống, dám nhìn nhận những gì đang cản trở mình đến với Chúa và mạnh mẽ can đảm gạt bỏ, sám hối trở lại cùng Chúa.

Lạy Chúa, Nước Trời không chỉ là một món quà của Thiên Chúa, nhưng còn là phần thưởng cho những ai mạnh mẽ can đảm chiến đấu. Tự sức người yếu đuối, con không thể chiến thắng trong cuộc chiến này. Con chỉ có thể chiến thắng với sự trợ giúp của Chúa. Xin Chúa ban cho con lòng yêu mến và khát khao Nước Trời. Xin Chúa đổ đầy sức mạnh Chúa trên con giúp con can đảm chiến đấu không ngừng, và mỗi khi vấp ngã, xin cho con biết đứng dậy trở về cùng Chúa hầu được Chúa thưởng ban hạnh phúc Nước Trời. Amen.


Comments are closed.