Thứ 6 Tuần 2 Mùa Chay – Ngày 02/03/2018

Lời Chúa: Mt 21, 33-43.45-46

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh; đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa. Ðến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: “Ðứa con thừa tự kia rồi: Nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó”. Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào? Các ông trả lời: “Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi”. Chúa Giêsu phán: Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh sao:

Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc; đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta?” Bởi vậy, Ta bảo các ông: “Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái”.

Các Thượng tế và biệt phái nghe dụ ngôn đó, thì hiểu Người ám chỉ về mình. Họ liền tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì thiên hạ đều tôn Người là Tiên tri.

 


Suy niệm

SỐNG TRÁCH NHIỆM

“Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh; đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa”(Mt 21,33).

Với dụ ngôn những tá điền bất lương và vườn nho, Đức Giêsu chỉ đích danh các thượng tế và kỳ lão, họ là những người được Thiên Chúa trao phó “trách nhiệm” chăm sóc vườn nho, nhưng thay vì mang lại hoa lợi cho ông chủ là Thiên Chúa, họ lại muốn chiếm đoạt hoa lợi ấy cho mình. Vì thế, những sứ giả được Thiên Chúa sai đến là các ngôn sứ đều bị họ giết chết. Ngay cả Người Con duy nhất của Thiên Chúa là Đức Giêsu cũng bị họ đóng đinh vào thập giá. Họ đã quên đi ơn của ông chủ, là người đã chuẩn bị mọi sự và cho họ vào canh tác trong vườn nho của ông. Họ đã phụ lòng tín nhiệm của ông chủ khi đã giao cho họ toàn quyền trên vườn nho mà ông đã tự tay vun trồng. Họ là những người sống thiếu trách nhiệm.

Trong thực tế chưa có lúc nào mà hai từ “trách nhiệm” nó lại được nhắc tới nhiều như thời đại hôm nay. Sự bùng nổ kinh tế thị trường đã đánh thức lòng tham của con người. Nó phá vỡ những khuôn thước đạo đức mà cha ông chung ta gầy dựng và gìn giữ. Con người hôm nay không phải là thiếu ăn hay thiếu mặc như thời xưa cho bằng bây giờ họ thiếu nhận thức về những giá trị thực tại. Hiện nay, còn rất nhiều vấn đề cần tới ý thức và trách nhiệm của con người. Đó là hàng loạt các công trình bị rút ruột, tình trạng kinh doanh hóa học đường, tham lam đến tàn nhẫn trong việc giả tạo hàng hóa thực phẩm. Đặc biệt sự thiếu trách nhiệm còn ảnh hưởng tới các gia đình hôm nay như sự thiếu chung thủy trong đời sống vợ chồng, ly hôn, cha mẹ bỏ bê việc giáo dục con cái. Đứng trước những thách đố của thời đại, chúng ta được mời gọi sống tình liên đới trách nhiệm với nhau. Mỗi người chúng ta được Chúa ban cho canh tác một vườn nho. Vườn nho đó chính là cộng đoàn mà chúng ta đang sống, là gia đình, anh chị em, ngay cả những người chúng ta gặp gỡ hằng ngày. Ngài ban cho chúng ta những điều kiện thuận lợi khác nhau, để tùy vào khả năng của từng người mà ra sức làm việc đem lại hoa lợi cho Chúa. Bên cạnh đó, Ngài cũng để cho chúng ta tự do sắp xếp các công việc theo sáng kiến riêng và chúng ta phải chịu trách nhiệm về những gì chúng ta làm. Thiên Chúa yêu con người đến nỗi đã ban Con Một Ngài xuống thế cứu chuộc nhân loại, Ngài chẳng tiếc gì với loài người chúng ta, thế thì tại sao chúng ta lại tiếc xót khi phải đóng góp, chia sẻ thời giờ, của cải cho công việc chung hay trong việc giúp đỡ anh chị em mình? Mỗi người chúng ta hãy để Chúa hướng dẫn và không ngừng xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Mùa chay, Giáo Hội mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn lại chính mình để nhận ra những lầm lỗi, thiếu sót và những giới hạn của bản thân, không phải để chúng ta bi quan nhưng là tin tưởng hơn vào tình yêu của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa mới có thể lấp đầy những khiếm khuyết của con người. Mỗi người cần nhìn lại những ân huệ Chúa ban, xem chúng ta đã sử dụng những ân huệ đó như thế nào. Chúng ta đã làm tròn trách nhiệm khi xây dựng Giáo hội, gia đình và xã hội chưa?

Lạy Chúa, xin Chúa cho mỗi người chúng con, đừng là những tá điền sát nhân, nhưng luôn biết sống tâm tình tạ ơn Chúa, biết sử dụng những gì Chúa ban để vinh danh Chúa và mưu ích cho bản thân và tha nhân. Amen.


Comments are closed.