Thứ 6 Tuần 10 Thường Niên – Ngày 12/06/2020

Lời Chúa: Mt 5,27-32

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy người xưa rằng “Chớ ngoại tình”. Phần Thầy, Thầy bảo các con “Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi”. Nếu mắt bên phải con làm con vấp phạm, thì hãy móc quăng khỏi con đi; thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Và nếu tay phải con làm con vấp phạm, thì hãy chặt mà quăng đi; vì thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Có lời dạy rằng “Ai bỏ vợ mình, hãy trao cho vợ một giấy ly dị”. Phần Thầy, Thầy bảo các con : bất cứ ai bỏ vợ mình, ngoại trừ vì lý do gian dâm, là làm cớ cho vợ ngoại tình ; và ai cưới người vợ bị bỏ, cũng phạm tội ngoại tình nữa”.

 


Suy niệm

NGHE LỜI CHÚA DẠY

Phần Thầy, Thầy bảo các con “Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi” (Mt 5,28).

Cuộc sống con người hôm nay luôn có những thách đố và cần nỗ lực để vượt qua và sống Lời Chúa dạy. Là người Ki-tô hữu, chúng ta ý thức mình được Thiên Chúa dựng nên để phụng thờ Thiên Chúa ngay trong chính bậc sống của mình. Do đó, thân xác, tâm trí, giác quan của ta cũng cần đi theo đường lối Chúa. Sự chệch hướng, lệch lạc khỏi đường lối Chúa đều xuất phát từ những nguyên nhân ban đầu mà Đức Giê-su sẽ cho ta thấy điều đó và hướng dẫn ta nên làm gì.

Suốt đoạn Tin Mừng thánh Mathêu cho ta thấy có một sự đối xứng của các mệnh đề và nhân vật khi đề cập đến luật. Với người Do thái khi đề cập đến luật là nói đến vai trò của Môsê; do đó, khi Đức Giê-su dạy phải giữ luật mà Người kiện toàn đồng nghĩa với việc Người đặt mình ngang hàng với Mô-sê và còn đi xa hơn nữa “Phần Thầy, Thầy bảo các con…”. Chính vì thế, khi thể hiện vai trò ra luật và bảo người nghe Đức Giê-su giữ luật là cách thánh Mathêu cho thấy Đức Giê-su chính là Thiên Chúa. Bởi luật lệ và định chế hôn nhân, chỉ do mình Thiên Chúa mới có quyền thiết định. Thiên Chúa đã trao cho con người món quà hôn nhân, nhưng tội lỗi làm cho mọi sự trở nên mất trật tự. Mà cái nguyên nhân sâu xa là bất tuân Lời Chúa.

Đức Giê-su đã chỉ cho thấy cái nguyên nhân sâu xa đưa đến tội ngoại tình nằm ở giác quan, tư tưởng, suy nghĩ và dần đưa đến hành động mà mỗi bậc sống của mỗi người thể hiện ra khác nhau. Người chỉ cho cách thế để vượt qua để được vào Nước Trời với đòi hỏi quyết liệt là cắt bỏ tất cả những gì sẽ đưa đến tội lỗi ngay từ phút ban đầu. Một sự đối thoại, chần chừ với tội lỗi là cách thế con người đang rơi vào bẫy của ma quỷ. Sự dứt bỏ ấy, sẽ đau đớn và làm cho chúng ta cảm thấy bị cám dỗ như vô nhân đối với bản thân và người ta muốn phạm tội, nhưng cần phải chấm dứt. Bởi tội lỗi chỉ đưa con người đến sự chết và thất vọng. Sự an bình chỉ tìm thấy được khi ta biết nghe Lời Chúa, để can đảm đóng cửa lòng mình với những nguyên nhân dẫn đến tội ngay từ ban đầu. Bằng không ta sẽ mãi cứ đi tìm những thứ thỏa mãn nhất thời tưởng chừng có thể lấp đầy tâm hồn với những hành vi trái với luật Chúa, nhưng thật sự chỉ đưa đến bất mãn. Lắng nghe Lời Chúa và gẫm Lời Người dạy, ta mới cảm nhận tình yêu đích thực Người dành cho ta hầu cho ta được hưởng sự sống đời đời.

“Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em” (1Cr 6,19-20). Xin cho chúng con suy nghĩ để nhận ra hồng ân cao quý Thiên Chúa tặng ban mà cố gắng từng ngày sống theo Lời Chúa dạy để ngày sau được hạnh phúc muôn đời. Amen


Comments are closed.