Thứ 5 Tuần IV Mùa Chay – Ngày 04/04/2019

Lời Chúa: Ga 5,31-47

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do-thái rằng: “Nếu chính Ta làm chứng về Mình, thì chứng của Ta sẽ không xác thực. Có một Ðấng khác làm chứng về Ta, và Ta biết chứng Người làm về Ta thì xác thực. Các ngươi đã sai người đi hỏi Gioan, và Gioan đã làm chứng cho sự thật. Phần Ta, Ta không cần chứng của loài người, nhưng Ta nói những điều này để các ngươi được cứu thoát. Gioan là cây đèn cháy sáng. Các ngươi cũng muốn vui hưởng ánh sáng đó một thời gian. Nhưng Ta có một bằng chứng hơn chứng của Gioan: vì công việc Chúa Cha đã giao cho Ta hoàn thành, là chính công việc Ta đang làm. Các việc đó làm chứng về Ta rằng Chúa Cha đã sai Ta. Và Chúa Cha, Ðấng đã sai Ta, chính Người cũng làm chứng về Ta. Nhưng chưa bao giờ các ngươi được nghe tiếng Người, chưa bao giờ nhìn thấy mặt Người, và lời Người, các ngươi cũng chẳng giữ lại được, vì các ngươi không tin Ðấng Người đã sai đến. Các ngươi tra cứu Sách Thánh, vì tưởng rằng trong đó các ngươi sẽ tìm thấy sự sống muôn đời; chính Sách Thánh lại làm chứng về Ta, vậy mà các ngươi vẫn không chịu đến với Ta để được sống.

Ta không tìm vinh quang nơi loài người. Nhưng Ta biết các ngươi không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Ta đến nhân danh Chúa Cha, nhưng các ngươi không chịu đón nhận. Nếu có một người nào khác nhân danh mình mà đến, các ngươi sẽ đón nhận nó. Các ngươi là những người nhận vinh quang lẫn nhau mà không tìm vinh quang do một Thiên Chúa, thì làm sao các ngươi có thể tin được? Các ngươi đừng tưởng rằng Ta sẽ tố cáo các ngươi với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ngươi là Môsê, tức là người mà các ngươi vẫn tin tưởng. Vì nếu các ngươi tin Môsê, thì có lẽ các ngươi cũng đã tin Ta, bởi vì chính Môsê đã viết về Ta. Nhưng mà nếu các ngươi không tin điều Môsê đã viết, thì làm sao các ngươi tin lời Ta được?”

 


Suy niệm

LÀM CHỨNG CHO CHÚA GIÊSU KITÔ

“Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật” (Ga 5,33).

Những tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã giúp nhân loại có thêm nhiều của cải vật chất để hưởng dùng. Tuy nhiên, điều này vẫn không thể giải quyết vấn đề đau khổ của con người. Không những thế, tội ác và sự dữ lại đang có chiều hướng gia tăng trong thế giới hôm nay, và gây ra nhiều đau khổ hơn cho con người. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng sự dữ lan tràn trên thế giới. Thế nhưng, phải nói rằng nguyên nhân sâu xa nhất là cuộc khủng hoảng đức tin của con người vào Thiên Chúa, vào Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất. Do đó, hơn lúc nào hết, thế giới ngày hôm nay cần những chứng nhân dám can đảm dấn thân làm chứng cho Thiên Chúa, cho Chúa Giêsu Kitô.

Kinh Thánh cho chúng ta biết giữa con người và Thiên Chúa có mối tương quan mật thiết. Nếu Thiên Chúa đã không dựng nên con người theo hình ảnh Ngài, thì con người chỉ là bùn đất. Nếu Thiên Chúa đã không ban hơi thở sự sống của Ngài cho con người, thì con người chỉ là sự vật vô tri, chỉ là sinh vật như bao loài khác, không thể trổi vượt muôn loài. Nếu con người không sống theo giới răn Chúa truyền, con người tự phá đổ phẩm giá cao quý của mình, và gây ra biết bao sự dữ cho nhau, và cho chính mình như đã xảy ra trong lịch sử nhân loại. Với Thiên Chúa, Ngài luôn là Thiên Chúa dù con người có nhìn nhận Ngài hay không, có muốn gắn bó với Ngài hay không. Nhưng, với con người, tách lìa khỏi Thiên Chúa, con người không còn là chính mình với phẩm giá cao quý được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa ; tách lìa khỏi Thiên Chúa, con người phải đau khổ vì chính những hành động do mình gây ra, khi không sống theo đường lối Ngài. Tuy nhiên, Thiên Chúa luôn yêu thương và luôn tìm cách nối lại mối tương quan giữa Ngài với con người khi nó bị cắt đứt. Vì yêu, khi con người sa ngã trong tội lỗi, Thiên Chúa đã sai Con Một Ngài đến thế gian để con người lại được sự liên kết với Ngài, có lại sự sống thần linh của Ngài nhờ tin vào Người Con là Chúa Giêsu Kitô. Dẫu thế, vẫn có rất nhiều người chối từ tình yêu Thiên Chúa, khước từ niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô là Đấng Thiên Sai. Dù người ta có chối từ tin vào Chúa Giêsu Kitô, thì Ngài vẫn là Thiên Chúa, vẫn là Đấng Cứu Độ hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Niềm tin của phàm nhân, những lời chứng của phàm nhân chẳng thêm gì cho vinh quang của Chúa Giêsu Kitô như Ngài hằng có. Thế nhưng, Chúa Giêsu luôn khao khát người ta tin vào Ngài chỉ vì muốn họ được cứu độ: Tôi nói những điều này để các ông được ơn cứu độ (Ga 5,34b). Ngài luôn cần những môn đệ như Gioan Tiền Hô, để làm chứng cho Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống để nhân loại được hưởng ơn cứu độ.

Qua đời sống khổ chế nhiệm nhặt trong sa mạc, thánh Gioan đã thực sự là tiếng hô kêu gọi mọi người trở về với Thiên Chúa, và dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến. Biết bao người đã nghe theo “tiếng hô đó”, đã lãnh nhận phép rửa sám hối để trở về với Thiên Chúa. Khi gặp Chúa Giêsu, thánh nhân đã theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần mà nhận ra, và chứng thực Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai. Như thế, thánh Gioan quả thực là mẫu gương để người môn đệ Chúa Giêsu noi theo để làm chứng cho Ngài. Như thánh Gioan, người môn đệ cần phải gặp gỡ Thầy Giêsu để xác tín niềm tin vào Ngài là Đấng Cứu Thế mà muôn dân trông đợi. Muốn thế, người môn đệ Chúa Giêsu cần đến với Lời Ngài, đến với Bí tích Mình Máu Thánh Ngài, cần xin ơn Chúa Thánh Thần để Ngài dẫn vào cuộc gặp gỡ cá vị với Thầy Giêsu. Và cũng như thánh Gioan đã dùng trọn cả cuộc sống để làm chứng nhân cho Thiên Chúa, người môn đệ Chúa Giêsu cũng cần sống đời chứng tá để làm chứng cho Thầy mình. Người môn đệ sẽ tỏ cho thế giới biết niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất, qua việc dám dấn thân sống theo những giá trị của Tin Mừng trong thế giới tục hóa và tôn sùng vật chất này. Qua việc không để mình bị cuốn theo danh vọng, lợi lộc và thú vui thế gian, qua việc sống công bình và bác ái với mọi người, nhất là tỏ lòng thương xót với những người nghèo khổ, người môn đệ Chúa Giêsu trở nên “tiếng hô vang” cho thế giới hôm nay về sự hiện diện, và về tình yêu Thiên Chúa.

Lạy Chúa, tình yêu Chúa thì luôn lớn hơn tất cả. Cả khi con người xúc phạm đến Chúa, Chúa vẫn luôn chờ đợi chúng con trở về với Ngài, để tha thứ, để giải thoát khỏi khổ đau, và để ban sự sống đời đời cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra tình yêu lớn lao của Chúa dành cho nhân loại, và can đảm dấn thân làm chứng cho Chúa trong thế giới hôm nay. Amen .


Comments are closed.