Thứ 4 Tuần IV Mùa Chay – Ngày 03/04/2019

Lời Chúa: Ga 5,17-30

Khi ấy, Chúa Giêsu trả lời dân Do-thái rằng: “Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy”. Bởi thế, người Do-thái càng tìm cách giết Người, vì không những Người đã phạm luật nghỉ ngày Sabbat, lại còn gọi Thiên Chúa là Cha mình, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu trả lời họ rằng:

“Quả thật, quả thật, Ta nói cho các ngươi biết: Chúa Con không thể tự mình làm gì nếu không thấy Chúa Cha làm. Ðiều gì Chúa Cha làm, thì Chúa Con cũng làm y như vậy. Vì chưng, Chúa Cha yêu Chúa Con và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm, và sẽ còn bày tỏ những việc lớn lao hơn thế nữa, đến nỗi các ngươi sẽ phải thán phục. Bởi vì, cũng như Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Ngài làm cho ai sống là tuỳ ý Ngài. Vì hơn nữa, Chúa Cha không xét xử ai cả, mà trao cho Chúa Con trọn quyền xét xử, để cho mọi người tôn trọng Chúa Con cũng như tôn trọng Chúa Cha: ai không tôn trọng Chúa Con thì không tôn trọng Chúa Cha, Ðấng đã sai Ngài. Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Ai nghe lời Ta và tin Ðấng đã sai Ta, thì được sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng được từ cõi chết mà qua cõi sống. Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, vì đến giờ và ngay bây giờ, kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa, và ai đã nghe thì sẽ được sống. Cũng như Chúa Cha có sự sống nơi chính mình thế nào, thì Người cũng cho Chúa Con có sự sống nơi mình như vậy, và Người đã ban cho Chúa Con quyền xét xử, vì Ngài là Con Người. Các ngươi đừng ngạc nhiên về điều này, vì đến giờ mọi kẻ trong mồ sẽ nghe tiếng Con Thiên Chúa và ra khỏi mồ; kẻ đã làm việc lành thì sống lại để được sống, còn kẻ đã làm việc dữ thì sống lại để bị xét xử. Ta không thể tự mình làm điều gì. Nghe sao, Ta xét xử vậy. Và án Ta xử thì công minh, vì Ta không tìm ý riêng Ta, mà tìm ý Ðấng đã sai Ta”.

 


Suy niệm

NGHE LỜI ĐỨC GIÊSU VÀ TIN VÀO THIÊN CHÚA

“Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống” (Ga 5,24).

Thiên Chúa không ngừng yêu thương nhân loại. Người dùng nhiều cách thức để cứu độ con người, để cho họ hưởng sự sống đời đời. Hôm nay, chính Người chỉ cho chúng ta thấy con đường của ơn cứu độ, đó là “nghe lời Đức Giêsu và tin vào Thiên Chúa”.

Cũng như xưa kia dân Israel tin tưởng vào Thiên Chúa qua trung gian các ngôn sứ, thì ngày nay con người được mời gọi tin tưởng vào Thiên Chúa qua sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô. Bởi lẽ trong thời sau hết này, Đức Giêsu thế chỗ cho các ngôn sứ thời xưa không chỉ vì Người luôn tìm cách làm theo ý Đấng đã sai mình hay nói lại điều Người đã nghe từ Thiên Chúa, mà còn bởi Ngài là người tôi trung của Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa và được trao toàn quyền xét xử nhân loại (x. Is 49,8-15; Dt 1,2; Ga 5,17-30). Thế nên, nếu chúng ta tin vào Thiên Chúa, thì chúng ta cũng phải tin vào Đức Giêsu. Tin vào Người thì cũng nghe theo lời Người. Nhờ nghe theo lời Người mà chúng ta được sự sống đời đời ngay khi còn ở thế gian. Sự sống mai sau đã bắt đầu ngay hôm nay, nhờ việc nghe lời Đức Giêsu và tin vào Thiên Chúa (x. Ga 5,24-25). “Nghe và tin” không chỉ là thái độ bên trong tâm hồn, nhưng còn là việc biểu lộ nó ra bên ngoài, tức là việc sống đức tin mỗi ngày.

Mùa Chay năm nay tiếp tục mời gọi mỗi người tín hữu chúng ta hãy làm mới lại việc “nghe lời Đức Giêsu và tin vào Thiên Chúa”, nghĩa là sống đức tin cách hiệu quả hơn. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải sám hối về những lỗi lầm trong quá khứ và quyết tâm đổi mới nếp sống trong tương lai, theo tinh thần Phúc Âm. Chúng ta không thất vọng về quá khứ tội lỗi của mình, nhưng hy vọng và lạc quan hướng tới tương lai, vì biết rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta (x. Is 49,15). Cũng thế, mỗi người hãy vững tâm trông cậy vào Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, và hãy đáp lại lời mời gọi nên thánh của Người. Sống theo Tám Mối Phúc Thật là chúng ta đang thực sự nghe lời Đức Giêsu và biểu tỏ niềm tin cậy vào Thiên Chúa. Sống như thế chúng ta sẽ không phải lo âu và thất vọng, bởi lẽ Đức Giêsu đã khẳng định: “Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống” (Ga 5,24).

Lạy Chúa Giêsu, chúng con muốn biến đổi bản thân, nhưng tự sức mình chúng con không thể làm được gì. Xin Ngài nâng đỡ lòng yêu mến còn non yếu của chúng con đối với Lời Chúa, biến đổi chúng con như đã từng biến đổi các thánh của Ngài, và giúp chúng con trung thành sống theo các giới răn, trong một thế giới đầy thách đố hôm nay. Amen.


Comments are closed.