Thứ 5 Tuần 5 Mùa Phục Sinh – Ngày 03/05/2018

Lời Chúa: Ga 14, 6 – 14

Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.” Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” Đức Giê-su trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: “Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha”? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó”.

 


Suy niệm

Thấy Chúa Trong Đời

“Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14, 9)

Thánh Philípphê, trong tin mừng hôm nay, đã ngỏ lời xin Chúa Giêsu tỏ cho thấy Thiên Chúa Cha. Đáp lại thỉnh cầu của Philípphê, Đức Giê-su trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: “Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha”? (Ga 14, 9). Câu hỏi Chúa Giêsu đặt ra: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư?” (Ga 14, 9), ở đây, như là một nhắc nhở cho Philípphê, phải chăng, sự thân tình quen thuộc đã khiến ông không nhận ra Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Đồng thời, Chúa Giêsu cũng đưa ra một phương thế để giúp con người có thể nhìn thấy Thiên Chúa, Ngài nói: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14, 9). Như vậy, muốn thấy Thiên Chúa Cha, con người phải nhìn qua Chúa Giêsu, vì Ngài và Cha Ngài là một (x. Ga 10, 30), Ngài là hiện thân sống động của Thiên Chúa Cha.

Lời Chúa Giêsu nhắc nhở Philípphê, cũng là lời nhắc nhở mỗi người chúng ta: đừng để những quen thuộc che lấp thực tại bên trong. Chúng ta, là những Kitô hữu, thường xuyên đến nhà thờ, ngày ngày tham dự Thánh lễ, nhưng chúng ta đã thực sự gặp gỡ được Thiên Chúa hay chưa? Tìm kiếm Chúa là điều tốt, nhưng thật đáng trách khi đứng trước mặt Ngài mà chẳng nhận ra Ngài. Chúng ta nôn nao tìm dấu lạ, không ít người sẵn sàng hao tổn tiền bạc và thời giờ để tìm đến những nơi xảy ra sự lạ. Nhưng dấu lạ xảy ra trước mắt thì lại chẳng nhìn thấy: hằng ngày qua lời truyền phép, bánh và rượu trở thành Mình và Máu Chúa, nhưng mấy khi chúng ta tỏ thái độ cung kính, tin nhận rằng bánh và rượu chính là Mình và Máu của Chúa Giêsu! Nhờ vốn kiến thức, nhờ nghiên cứu những bản văn Thánh, chúng ta chỉ mới biết một Chúa Giêsu bên ngoài. Cần thiết hơn, chúng ta phải nội tâm hóa tất cả những hiểu biết đó, hầu cảm nghiệm sống động, gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu, sống như Ngài. Nhờ vậy, qua bất cứ sự việc nào xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy sự hiện diện và quan phòng của Chúa đối với chúng ta.

Lạy Chúa, xin ban ơn giúp chúng con luôn tìm kiếm Chúa, một sự tìm kiếm không ở đâu xa, nhưng trong chính cuộc sống quen thuộc hằng ngày, qua Thánh lễ và các biến cố cuộc sống của mỗi người chúng con. Amen.


Comments are closed.