Thứ 5 tuần 32 Thường Niên – Ngày 16/11/2017

Lời Chúa: Lc 17, 20 – 25

Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu “Khi nào nước Thiên Chúa đến”, thì Người đáp lại rằng: “Nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, và người ta sẽ không nói được: ‘Này nước trời ở đây hay ở kia’. Vì nước Thiên Chúa ở giữa các ông”. Chúa lại phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có ngày các con ước ao thấy được một ngày của Con Người mà không được thấy. Người ta sẽ bảo các con: ‘Này Người ở đây và này Người ở kia’, các con chớ đi đến và đừng tìm kiếm. Vì như chớp sáng loè từ chân trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ đến trong ngày của Người như vậy. Nhưng tiên vàn Người phải chịu đau khổ nhiều, và bị dòng dõi này xua đuổi”.

 


Suy niệm

Triều Đại Thiên Chúa ở giữa chúng ta

“Và người ta sẽ không nói : ‘Ở đây này !’ hay ‘Ở kia kìa !’, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” (Lc 17, 21)

Ngay từ thời ngôn sứ Đanien, dân Do Thái đã bàn tán và trông đợi Triều Đại Thiên Chúa hiển trị, Triều Đại giải phóng họ khỏi ách thống trị của ngoại bang. Đến khi Chúa Giêsu xuất hiện, sự xuất hiện của Chúa càng làm cho dân Do Thái nôn nóng hơn về sự hiển trị của Triều Đại Thiên Chúa. Vì thế, người Pharisêu đã đến hỏi Chúa Giêsu rằng: “Bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến” (Lc17,20a). Chúa Giêsu trả lời: “Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông” (Lc 17, 21b). Câu trả lời của Chúa Giêsu có thể được hiểu theo hai cách:

Một là Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa con người, đang hoạt động trong tâm hồn mỗi người, như sau này Thánh Phaolô nói Triều Đại Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần (x. Rm 14, 17).

Hai là Triều Đại Thiên Chúa chính là Chúa Giêsu. Khi bắt đầu sứ vụ rao giảng Tin mừng, Chúa Giêsu công khai loan báo Triều Đại Thiên Chúa đã đến và mời gọi mọi người sám hối và tin vào Tin mừng (Mc 1, 15). Chúa Giêsu nói đến Tin mừng, lời của Ngài, lời chứa đựng sự sống vĩnh cửu. Bên cạnh lời của Chúa Giêsu, còn có các hành động của Ngài. Chẳng hạn hành động Chúa Giêsu chữa lành người bị quỷ ám (Lc 11, 14 – 22). Qua phép lạ này, Chúa Giêsu khẳng định Triều Đại Thiên Chúa đã đến, chấm dứt Triều đại của Satan, vì Ngài dùng ngón tay Thiên Chúa để trừ qủy (Lc 11, 20). Chính việc Chúa Giêsu dùng quyền năng Thiên Chúa để trừ quỷ cho thấy Ngài là Triều Đại Thiên Chúa.

Chúa Giêsu là Triều Đại Thiên Chúa. Chúa đã đến nhưng các người Pharisêu không nhận ra Triều Đại Thiên Chúa là Ngài, vì con tim, đôi mắt và lỗ tai của họ đã đóng kín. Họ không chân nhận bất cứ điều gì từ nơi Đức Giêsu, con Thiên Chúa xuống thế làm người. Chúng ta, là những Kitô hữu, được tham dự vào Triều Đại Thiên Chúa nhờ Bí tích Rửa Tội, được sống trong Triều Đại Thiên Chúa nhờ lắng nghe Lời Chúa và tham dự Thánh Lễ. Chúng ta có luôn khao khát tìm gặp Chúa Giêsu trong tâm hồn, qua tha nhân không? Chúng ta có luôn củng cố Đức tin bằng việc mở rộng tâm hồn, khiêm nhường lắng nghe lời Chúa và siêng năng rước Mình máu Chúa không?

Lạy Chúa, xin giúp để con luôn tin tưởng vào Chúa và nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời, đi theo Ngài và khám phá sự hiện diện của Triều Đại Thiên Chúa.


Comments are closed.