Thứ 5 Tuần 3 Mùa Chay – Ngày 08/03/2018

Lời Chúa: Lc 11, 14-23

Khi ấy, Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người trong bọn họ nói rằng: “Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ”. Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng Người biết ý của họ, liền phán:

“Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó, chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi.

Khi có người khoẻ mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn; nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tan hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán”.

 


Suy niệm

SỨC MẠNH CỦA TÌNH HIỆP NHẤT

“Nếu Satan mà chia rẽ chống lại Satan, làm sao vương quốc của nó đứng vững được?” (Lc 11,18).

Trong dòng lịch sử nhân loại, ta thấy có nhiều cuộc xung đột, đấu đá nội bộ dẫn tới sụp đổ của nhiều triều đại hay các thể chế khác nhau. Điều này vẫn đang xảy ra trong thế giới, có thể là ngay trong đất nước của chúng ta. Đành rằng không thể tránh khỏi những khác biệt giữa những cá nhân trong một tập thể. Tuy thế, giữa những khác biệt, người ta vẫn có thể đoàn kết, hợp sức khi biết tôn trọng nhau và chân nhận sự thật.

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã đưa ra một nhận định xác thực bẻ gãy những lập luận cho rằng Người dùng quyền năng của Beelzebul mà trừ quỷ: “Vương quốc nào tự chia rẽ sẽ bị diệt vong […] Nếu Satan mà chia rẽ chống lại Satan, làm sao vương quốc của nó đứng vững được?” (Lc 11, 17-18). Qua đó, Chúa muốn đề cao sự hiệp nhất và yêu thương. Đây là điều kiện sống còn cho một cộng đoàn, một tập thể, hay một đất nước.

Để xây dựng Nước Trời, Đức Giê-su đã quy tụ và hiệp nhất những con người rất khác nhau: Phê-rô nóng tính, Phao-lô bách hại đạo Chúa, Si-mon Nhiệt Thành, người thu thuế Mat-thêu, v.v. Điều quan trọng là biết dùng những khác biệt để làm nên sự phong phú cho cộng đoàn, thay vì cố chấp khiến những khác biệt trở nên yếu tố gây chia rẽ và phá đổ chương trình chung.

Lạy Chúa, dấu chỉ để nhận ra công việc của Chúa chính là sự đoàn kết và hiệp nhất trong yêu thương. Ngược lại, chia rẽ, hận thù, khích bác nhau luôn là dấu hiệu để nhận ra đó là kết quả hoạt động của ma quỷ. Xin cho chúng con luôn biết tôn trọng sự hiệp nhất và yêu thương để luôn biết làm đẹp lòng Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Amen.


Comments are closed.