Thứ 5 Tuần 29 Thường Niên – Ngày 24/10/2019

Lời Chúa: Lc 12,49-53

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng”.

 


Suy niệm

CHỌN CHÚA TRÊN HẾT MỌI SỰ

“Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ” (Lc 12,51).

Cuộc sống là một chuỗi dài những lựa chọn. Với mỗi người, vấn để phải lựa chọn có thể khác nhau, nhưng lựa chọn luôn có một điểm chung là: chọn cái này thì mất cái kia. Do đó, bậc thang giá trị làm tiêu chuẩn cho việc lựa chọn là cần thiết cho sự thành công. Trong cuộc lữ hành trần thế tiến về Nước Trời này, ta chỉ có thể thành công nếu luôn biết ưu tiên lựa chọn Chúa trên hết mọi sự.

Giáo lý yêu thương của Chúa Giêsu đã không còn là điều xa lạ với các môn đệ của Người. Vậy mà hôm nay, Người lại nói rằng: “Thầy đến để đem sự chia rẽ” (Lc 12,51). Thoáng nghe những lời này của Chúa Giêsu, chúng ta thấy thật khó hiểu. Tại sao Người lại đem sự chia rẽ? Ở đây, Chúa Giêsu đặt các môn đệ của Người vào trong lựa chọn của Tin Mừng: vâng theo Tin Mừng mà chọn Chúa hay phản nghịch cùng Tin Mừng mà chọn thế gian. Có một sự chia rẽ rất rõ ràng giữa hai lựa chọn này. Nếu muốn trở thành con cái Chúa, chúng ta phải sống theo giáo huấn của Chúa, phải từ bỏ tội lỗi và mọi sự thuộc thế gian, phải chống lại tất cả những cản trở trên con đường theo Chúa – kể cả đó là những mối liên hệ gia đình hay bạn bè.

Lựa chọn Chúa trên hết mọi sự không phải là một lựa chọn hoàn thành trong khoảnh khắc, nhưng là cả một cuộc sống. Lựa chọn này đưa ta vào cuộc chiến miên trường chống lại những khuynh hướng xấu của xác thịt, những lời mời gọi êm ái nhưng lại kéo ta xa Chúa, những mối dây liên hệ tình cảm nhưng lại gây trở ngại cho đời sống đức tin. Trên con đường theo Chúa, một mặt ta cần chuyên chăm học hỏi để thấm nhuần giáo huấn của Chúa, không ngừng tìm kiếm thánh ý Chúa; mặt khác, ta phải quyết tâm từ bỏ tất cả những gì không đẹp lòng Chúa. Những lời Thánh Phaolô dạy các tín hữu Roma trong Bài Đọc I thật là những lời khuyến khích mạnh mẽ giúp chúng ta can đảm chọn Chúa trên hết mọi sự: lương bổng của tội lỗi là sự chết, còn ơn huệ Thiên Chúa ban cho những ai thực thi sự công chính là sự thánh thiện và sự sống đời đời (x. Rm 6,19-23).

Lạy Chúa, Chúa là tình yêu. Con biết Chúa yêu con và Chúa muốn con cũng biết yêu thương như Chúa. Xin giúp con đừng vì một điều gì mà làm mất lòng Chúa, đừng vì tình cảm mà xúc phạm đến Chúa, đừng lầm lỳ trong đam mê tội lỗi mà phản nghịch cùng Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa đốt cháy lửa yêu mến trong trái tim con để con yêu mến sự thánh thiện mà sống công chính. Amen


Comments are closed.