Thứ 5 tuần 25 Thường Niên – Ngày 28/09/2017

Lời Chúa: Lc 9, 7-9

Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng: “Ông Gioan đã từ cõi chết sống lại”; còn kẻ khác lại nói: “Ông Êlia đã hiện ra”; kẻ khác nữa nói rằng: “Một tiên tri thời xưa đã sống lại”. Nhưng Hêrôđê thì nói: “Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?” và vua tìm cách gặp Người.

 


Suy niệm

CHÚA GIÊSU LÀ AI?

“Ông này (Chúa Giêsu) là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?” (x. Lc 9,9).

Với những giáo huấn mới lạ đầy uy quyền và những phép lạ làm cho người câm nói được, người điếc nghe được, người mù thấy được, người què đi được, người bị quỷ ám được giải thoát, Chúa Giêsu đã không ngừng là một dấu hỏi cho người đương thời . Có nhiều lời đồn đoán khác nhau về Chúa Giêsu giữa những người Do Thái: người thì bảo Chúa là Gioan Tẩy Giả, người thì cho là ngôn sứ Êlia, người khác lại cho là một ngôn sứ thời xưa sống lại. Ngay cả vua Hêrôđê cũng tò mò và mong muốn được gặp Người. Và cho đến ngày hôm nay, khi thời gian đã đi qua hơn hai ngàn năm, người ta vẫn luôn không ngừng thắc mắc và muốn tìm hiểu về Người, bởi lẽ con người của Đức Giêsu chính là một mầu nhiềm.

Bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhớ chúng ta tự vấn chính bản thân về câu hỏi này: Chúa Giêsu là ai trong cuộc đời của chúng ta? Khi tham dự Thánh Lễ và các Bí Tích, chúng ta có gặp được Người không? Khi tìm hiểu lời nói và hành động của Người trong Tin Mừng, chúng ta có hiểu gì về Người không? Khi gặp những thử thách, gian truân, chúng ta có nhận ra thánh ý của Người không? Và nơi những anh em nghèo khổ, bất hạnh, chúng ta có nhìn thấy khuôn mặt sống động của một Thiên Chúa đói rách, trần truồng, tù đày đang cần được giúp đỡ không?

Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những môn đệ của Chúa nhưng có thể chúng con vẫn chưa biết Chúa một cách đích thực mà chỉ đóng khung khuôn mặt của Chúa trong những chữ viết hay những thành kiến cá nhân. Xin giúp chúng con luôn kiên nhẫn tìm kiếm để khám phá ra khuôn mặt của Chúa trong suốt cuộc đời của chúng con. Xin ban cho chúng con những đôi mắt sáng và những đôi tai tinh nhạy để chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mọi phút giây của cuộc sống. Và xin giúp chúng con biết sống điều Chúa dạy để người khác cũng nhận ra bóng dáng Chúa nơi chính cuộc đời chúng con. Amen.


Comments are closed.