Thứ 4 tuần 25 Thường Niên – Ngày 27/09/2017

Lời Chúa: Lc 9, 1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật. Ðoạn Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người bảo các ông rằng: “Khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Các con vào nhà nào, thì hãy ở lại đó, và đừng rời khỏi nơi ấy. Những ai không tiếp đón các con, thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy giũ cả bụi chân lại, để làm chứng tố cáo họ”. Các ông liền đi rảo khắp các làng mạc, rao giảng Tin Mừng, và chữa lành bệnh tật khắp nơi.

 


Suy niệm

LOAN BÁO TIN MỪNG BẰNG ĐỜI SỐNG

“Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân.” (Lc 9, 2)

Trong hành trình sứ vụ nơi dương thế, Chúa Giêsu đã kêu gọi và tuyển chọn cách đặc biệt Nhóm Mười Hai để các ông cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Ngài ban cho các ông lời chân lý đem lại ơn cứu độ, quyền năng trên ma quỷ và bệnh tật. Ngài sai các ông ra đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành những bệnh nhân. Lẽ thường, khi giao phó một công việc quan trọng cho ai đó thực hiện, chúng ta phải biết rõ khả năng và thật sự tin tưởng vào người ấy. Chúa Giê su biết rõ từng người trong các Tông Đồ không xứng đáng về tài năng lẫn đức độ để có thể đảm nhận những công việc trọng đại của Nước Trời. Thế nhưng, vì yêu thương và để các ông là những người đầu tiên đón nhận ơn cứu độ, Ngài đã tin tưởng giao phó cho các ông sứ vụ loan báo tin mừng Nước Thiên Chúa.

Là những Kitô hữu, chúng ta được tháp nhập vào Đức Kitô nhờ Bí tích Rửa Tội, được tham dự vào ba chức năng tư tế, ngôn sứ và vương đế của Người. Hội Thánh luôn thiết tha mời gọi chúng ta thi hành sứ vụ ngôn sứ của mình bằng việc phúc âm hóa, nghĩa là loan báo Đức Kitô là Đấng Cứu Độ bằng chứng từ đời sống qua lời nói, hành động và việc làm cụ thể. Việc loan báo tin mừng phải khởi đi từ việc chúng ta xác tín rằng: Ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua Đức Giêsu Kitô chính là cùng đích cuộc đời mỗi chúng ta. Thánh Phaolô giúp chúng ta thêm xác tín vào sự cao trọng của ơn cứu độ: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Giêsu Kitô, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô.” (Pl 3, 8). Từ đây, chúng ta hãy luôn ý thức, ra sức sống sao cho được ơn cứu độ. Chính lúc chúng ta đặt trọn niềm hy vọng đời mình nơi thập giá Đức Kitô là lúc chúng ta đang giới thiệu Ngài cho những người chung quanh bằng chính đời sống của mình.

Lạy Chúa, giữa thế gian với biết bao thứ hạnh phúc ngắn ngủi, chóng qua, nhiều khi chỉ là giả tạo, xin cho chúng con luôn xác tín rằng ơn cứu độ mà Chúa đã ban nơi Đức Giêsu Kitô chính là hạnh phúc đích thực mà cuộc đời chúng con nhắm đến. Xin cho chúng con biết cộng tác cách tích cực với ơn Chúa hằng tuôn đổ trên chúng con để sống sao cho đẹp lòng Chúa hầu được ơn cứu độ. Xin cho chúng con luôn hăng say nhiệt thành cộng tác vào công cuộc loan báo tin mừng, không chỉ bằng những lời cầu nguyện liên lỉ mà còn bằng đời sống tỏa sáng tin thần tin mừng. Amen


Comments are closed.