Thứ 5 tuần 24 Thường Niên – Ngày 21/09/2017

Lời Chúa: Mt 9, 9-13

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?” Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: “Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải hy lễ. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi”.

 


Suy niệm

LỜI MỜI GỌI VÀ LỜI ĐÁP TRẢ

“Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông ấy đứng dậy đi theo Người.” (Mt 9, 9)

Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ kính thánh Mát-thêu Tông Đồ. Khi nghe nói tới thánh Mát-thêu, ai trong chúng ta cũng liên tưởng ngay tới một người thu thuế, một người tội lỗi, một người mà ai cũng ghét bỏ, loại trừ. Còn Chúa Giêsu thì sao? Người không muốn mất bất cứ ai trong chúng ta. Người luôn ấp ủ một niềm hy vọng nơi mọi người, nơi người công chính cũng như kẻ tội lỗi. Chúa Giêsu đi ngang qua trạm thu thế, nơi Mát-thêu đang làm việc và gọi ông một cách nhẹ nhàng: “Anh hãy theo tôi!” Một lời mời gọi và lời đáp trả cụ thể và dứt khoát. Để từ đó thánh Mát-thêu có được một thái độ mạnh mẽ và can đảm khi nghe được tiếng Chúa mời gọi: “Ông đứng dậy đi theo Người.” Đó là động thái của một con người sẵn sàng, sẵn sàng từ bỏ một nguồn thu to lớn và vững chắc để theo một người không có gì làm nguồn thu, với một cuộc sống bấp bênh. Ông sẵn sàng từ bỏ lợi nhuận của thế gian để tìm kiếm lợi ích thiêng liêng. Ông sẵn sàng đứng dậy để theo Đức Giêsu chứ không phải theo một ai khác. Ông đã sẵn sàng lắng nghe và đáp lại lời mời gọi của Đức Giêsu.

Cũng như thánh Mát-thêu, mỗi người chúng ta đang ngồi học tập hoặc làm việc tại một nơi và vì mục đích nào đó. Đó có thể là nơi buôn bán, trường học hoặc công sở… Bằng cách nào đó, Chúa đang mời gọi tôi, mời gọi bạn hãy từ bỏ một cái ghế, một vị trí nào đó là tật xấu, gian dối, lừa gạt, gian lận… Có khi chúng ta cũng đang vì một cái ghế nào đó mà không dám sẵn sàng đứng lên để theo Chúa. Chúng ta dễ dàng chối bỏ Chúa vì cái ghế của mình cách nhẹ nhàng, khéo léo và kín đáo. Có khi vì cái ghế nào đó mà thay vì giúp đỡ, cải thiện, thực thi công lý… chúng ta lại gây ra biết bao phiền toái, âu lo, đau khổ, mất mát cho biết bao con người, bao gia đình. Học nơi thánh Mát-thêu, nếu chiếc ghế, vị trí, vai trò mà tôi đang nắm giữ, đang có được lại không sinh hoa trái, không đem lại ấm no, hạnh phúc và an vui cho tha nhân, tôi sẵn sàng từ bỏ để đáp lại lời mời gọi của Đức Ki-tô như chính sự can đảm mà thánh Mát-thêu đã làm: “Ông đứng dậy đi theo Người.”

Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã đến và mời gọi con cách cụ thể. Tuy nhiên, vì còn quyến luyến, còn tiếc xót một lợi ích nào đó mà con chưa dám dứt bỏ để đáp lại lời mời gọi của Ngài. Xin giúp con nhận ra cái ghế hoặc vị trí nào đang trói buộc con lại. Xin Chúa giúp con thoát khỏi sự nô lệ của trần thế mà hướng đến Chúa là chân lý và sự thật. Amen.


Comments are closed.