Thứ 4 tuần 24 Thường Niên – Ngày 20/09/2017

Lời Chúa: Lc 7, 31-35

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Ta sẽ phải nói những người của thế hệ này giống ai đây? Họ giống ai? Họ giống như những đứa trẻ ngồi ngoài đường phố gọi và nói với nhau rằng:

Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa.

“Chúng tôi đã hát những điệu bi ai, mà các anh không khóc”.

Bởi vì khi Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi bảo: “Người bị quỷ ám”. Khi Con Người đến có ăn có uống, thì các ngươi lại nói: “Kìa con người mê ăn tham uống, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi”. Nhưng sự khôn ngoan đã được minh chính bởi tất cả con cái mình”.

 


Suy niệm

SỐNG THEO CHÂN LÝ

“Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi’. Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho’.” (Lc 7, 34-35)

Người xưa thường dạy rằng khi đi dưới cây mận thì chớ đội nón sâu, kẻo người khác nghi mình ăn trộm. Chúa Giêsu liệu có biết qui luật tâm lí bình thường đó khi Người đến cứu độ thế gian với thân phận nghèo hèn? Tại sao Chúa không đến như một ông vua cao sang, đầy quyền lực để người ta khỏi phải nghi ngờ xuất thân của Chúa? Quả thật, con người và cuộc đời của Chúa Giêsu vẫn còn làm kinh ngạc biết bao tâm hồn trên thế giới này. Lời Chúa hôm nay cũng gợi lên trong mỗi người câu hỏi: Liệu có phải vì Chúa sống nghèo khó với xuất thân khiêm tốn, hay như lời người Do Thái nói, “bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi” mà họ và những người đồng thời đã chối bỏ Người? Tuy nhiên, màn kịch của người Do Thái, cũng như tấn kịch của con người bao thời đại, đã bộc lộ rõ nơi bản án bất công đối với Chúa nơi dinh tổng trấn Philatô, khiến chính ông này cũng “thừa biết chỉ vì ghen tị mà họ nộp Người” (Mt 27,18).

Một cách chắc chắn, niềm tin đích thực giúp ta có thể khẳng định rằng không ai có thể sống chân thật hơn Chúa Giêsu, bởi Người là chính Sự Thật. Những lời Chúa dạy cùng những việc Chúa làm đều minh chứng rằng Người là Đấng Cứu Thế Chúa Cha sai đến cứu chuộc nhân loại. Không phải người Do Thái không hiểu điều đó, nhưng chính sự kiêu ngạo cùng óc độc đoán đã khiến họ ra mù quáng trước Chân Lý. Cũng vậy, ơn đức tin không đến từ việc chứng kiến bao nhiêu phép lạ hay từ lý luận với bao nhiêu lời lẽ, nhưng luôn là một tác động của ơn sủng Chúa ban giúp ta hoàn toàn vâng phục Thiên Chúa một cách tự nguyện. Việc sống theo Tin Mừng của Đức Kitô cũng đồng nghĩa với việc mở lòng đón nhận thánh ý Chúa trên cuộc đời mình, chứ không phải bắt buộc Thiên Chúa phải làm theo ý riêng hay chương trình hành động của riêng mỗi người. Chính nỗ lực kết hợp với lời Chúa dạy, qua những hành động cụ thể trong đời sống, sẽ giúp người tín hữu trở nên dấu chứng xác thực cho Chân Lý tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho nhiều tâm hồn biết quảng đại dấn thân loan báo Tin Mừng cho những người chưa nhận biết Chúa. Xin cho chúng con khi họp nhau lắng nghe lời Chúa cũng trở nên hiệp nhất trong cùng một tình yêu Chân Lý. Amen.


Comments are closed.