Thứ 5 Tuần 23 Thường Niên – Ngày 12/09/2019

Lời Chúa: Lc 6,27-38

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng : “Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây : Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả con má bên này, thì đưa cả má bên kia ; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì con hãy cho ; và ai lấy gì của con, thì đừng đòi lại. Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm cho người ta như vậy. Nếu các con yêu những kẻ yêu các con, thì còn ân nghĩa gì nữa. Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con, thì còn ân nghĩa gì ; cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại, thì còn ân nghĩa gì ; cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng. Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mượn mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Ðấng tối cao, vì Người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác. Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được thứ tha. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con; người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào, thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy”.

 


Suy niệm

THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC CHÚA THỨ THA

“Hãy tha thứ, thì các con sẽ được thứ tha” (Lc 6,37).

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa dạy chúng ta về một tình yêu hoàn toàn vô vị lợi dành cho kẻ thù qua việc “tha thứ”. Việc “tha thứ cho kẻ thù” được đặt nền tảng trên thái độ của Thiên Chúa đối với tội nhân: “Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén nhận, giàu nhân nghĩa và thành tín” (Xh 34,6). Uy quyền và thánh thiện của Thiên Chúa được thể hiện trong sự tha thứ. Chỉ có duy nhất Thiên Chúa có thể tha thứ thật sự: “Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa?” (Lc 5,21).

Cùng thân phận tội nhân với những kẻ “nguyền rủa, vu khống, oán ghét, đánh đập, lột áo, cướp đoạt” chúng ta được mời gọi noi gương Chúa để tha thứ cho họ bằng cách “yêu thương, làm ơn, chúc lành, cầu nguyện, cho không đòi lại”. Mặt khác, Chúa còn nói rõ chúng ta không chỉ tha thứ một lần và ngay cả bảy lần, mà là bảy mươi lần bảy (Mt 18,21), nghĩa là luôn luôn và không có giới hạn. Chính Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta khi đã tha thứ cho những kẻ vu khống, đánh đập và đóng đinh Ngài lúc hấp hối trên Thánh Giá: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Bên cạnh đó, khi biết tha thứ cho những kẻ có nợ với chúng ta, chúng ta cũng được Chúa tha thứ những lầm lỗi đã xúc phạm đến Chúa, tha nhân và chính mình như lời Chúa nói: “Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha” (Lc 6,37), hay như lời thánh Phaolô nói: “Phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô” (Ep 4,32).

Xin cho lời Chúa dạy “đừng xét đoán, đừng lên án, hãy tha thứ, hãy cho” luôn vang lên trong tim chúng ta như một bản tình ca Chúa đã hát cho chúng ta và đến lượt chúng ta hát cho mọi người nghe. Amen.


Comments are closed.