Thứ 5 Tuần 2 Mùa Phục Sinh – Ngày 23/04/2020

Lời Chúa: Ga 3,31-36

Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa Giêsu rằng: “Ðấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Ðấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người. Ðiều gì Người thấy và nghe, thì Người làm chứng về điều đó. Nhưng lời chứng của Người không ai chấp nhận. Ai chấp nhận lời chứng của Người, thì quả quyết Thiên Chúa là Ðấng chân thật. Ðấng được Thiên Chúa sai đến thì nói lời của Thiên Chúa, vì được Chúa ban cho thần linh khôn lường. Cha yêu mến Con, nên đã ban mọi sự trong tay Con. Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào Con, thì sẽ không được thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy”.

 


Suy niệm

TIN VÀO CHÚA GIÊSU

“Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời” (Ga 3,36).

“Hết mọi người luôn muốn tìm sống hạnh phúc: đó là điều không có luật trừ” (Pascal). Lời khẳng định này cho thấy con người luôn mong mỏi tìm hạnh phúc. Thế nhưng, con người cảm thấy hạnh phúc kiếm được ở đời này thật mong manh và chóng qua. Là người Kitô hữu, chúng ta luôn tin rằng sau khi kết thúc cuộc đời trần thế, ta sẽ được vào Thiên Đàng, nơi ta được sống đời đời trong tình yêu của Chúa. Nhưng làm sao để đạt được sự sống đời đời ấy?

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta câu trả lời: “Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời” (Ga 3,36). Như vậy, tin vào Chúa Giêsu là điều kiện cần thiết để có được sự sống đời đời. Quả thật, đó là điều quan trọng mà Thánh Gioan muốn nhắm đến: “Những điều được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người” (Ga 20,31). Kinh Thánh thuật lại rất nhiều tấm gương đã tin vào Chúa Giêsu: Giakêu thu thuế, Maria Mađalêna tội lỗi, Phaolô nhiệt thành, hay người trộm lành… Họ tin vào Chúa Giêsu vì Người là Thiên Chúa. Niềm tin của họ không dừng lại trong trí nhưng niềm tin ấy còn là động lực biến đổi toàn thể con người họ. Giakêu, người thu thuế năm nào nay trở nên con người mạnh mẽ làm chứng cho Chúa; Phaolô, kẻ chuyên lùng bắt đạo thuở nào nay trở nên một tông đồ nhiệt thành; Maria Mađalêna tội lỗi khi xưa nay trở nên sứ giả loan tin Phục Sinh. Tất cả đều có một mẫu số chung là đều tin vào Chúa Giêsu Kitô.

Hiện nay, số người tin Chúa Giêsu vẫn còn khá khiêm tốn. Trong số đó, có nhiều người theo sát Chúa, ở gần Chúa. Thế nhưng, mấy ai trong số đó đã thực sự sống niềm tin vào Chúa Giêsu? Thánh Giacôbê tông đồ nói: “Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết” (Gc 2,17). Nghĩa là, tin mà không sống niềm tin ấy thì cũng chẳng thể có sự sống đời đời. Như thế, tin Chúa không chỉ là biết Chúa qua một vài kiến thức giáo lý nhưng tin Chúa phải dẫn đến việc biến đổi con người. Đó là một sự biến đổi tận căn từ con người sống vì mình trở nên con người mới, con người theo hình ảnh Chúa Kitô, một con người sống cho Chúa và cho tha nhân.

Lạy Chúa Giêsu, mặc dầu tin Chúa nhưng niềm tin của chúng con có lẽ chưa được diễn dịch thành lối sống. Xin cho chúng con không những xác tín vào Chúa nhưng còn biết nỗ lực không ngừng sống niềm tin ấy. Có như thế, chúng con mới đáng được hưởng sự sống đời đời mà Chúa đã hứa ban cho những ai tin vào Ngài. Amen


Comments are closed.