Thứ 5 Tuần 18 Thường Niên – Ngày 08/08/2019 – Lễ Thánh Đaminh

Lời Chúa: Mt 16,13-23

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Phillipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmina hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy thầy bảo cho con biết: ‘Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá Nước Trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cới mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở’”. Bây giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Đức Kitô. Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khỏ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: “Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó. Thẩy chẳng phải như vậy đâu”. Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy: con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người” (Mt 16,13-23).

 


Suy niệm

TÌM CÂU TRẢ LỜI VỀ CHÚA GIÊSU

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16,15).

Từ khi xuất hiện, Chúa Giêsu đã làm nhiều người kinh ngạc và thắc mắc về thân phận của Ngài. Thật vậy, trong nhiều đoạn Tin Mừng, người ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác về Chúa Giêsu. Người ta tự hỏi: Ngài là ai sao lại có thể giảng dạy như một Đấng có uy quyền? Ngài là ai sao lại có khả năng chữa lành biết bao con người bệnh tật, đui mù, què quặt, cho kẻ chết sống lại? Và Ngài là ai sao lại có sức mạnh hơn cả ma quỷ?… Ngạc nhiên đã đưa họ đến với những câu trả lời khác nhau. Có người tin Chúa Giêsu là ông Êlia. Người khác thì nghĩ là ông Giêrêmia. Cũng có người lại nghĩ là một tiên tri nào khác… Rõ ràng, họ có một điểm chung là nhận ra sự khác biệt gì đó nơi Chúa Giêsu, nhưng họ lại không thể vươn tới đích điểm trong căn tính của Ngài là Đức Kitô, Con Một Thiên Chúa.

Để có câu trả lời thoả đáng, có lẽ không ai thích hợp hơn là các môn đệ, những người đã được Chúa dạy dỗ và được ở cùng Ngài. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã kỳ vọng và khéo léo hỏi các ông: “Phần các con, các con bảo thầy là ai?” (Mt 16,15). Qua câu hỏi này, Chúa Giêsu muốn các môn đệ, mỗi người với kinh nghiệm riêng của bản thân hãy trả lời cho chính mình và cho người khác: “Chúa Giêsu là ai?”.

Mỗi người chúng ta cũng đang được hỏi, “Phần con, con bảo Thầy là ai?” Nếu câu trả lời chỉ vội vụt qua trên môi miệng thì chẳng có gì là khó khăn. Nhưng nếu trả lời bằng một niềm tin xác tín và bằng một hành động xác thực thì lại là một vấn đề lớn. Thật vậy, nếu Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và là Thầy của chúng ta thì liệu rằng cuộc đời của chúng ta đã rập khuôn với những lời Ngài dậy chăng? Liệu rằng ta dám bước ra khỏi “khu vực an toàn của bản thân” để đến với người khác chăng? Chắc rằng ta có dám đánh đổi cuộc đời của mình để được ở với Chúa trong hạnh phúc mai sau?

Thánh Đaminh, một con người đã dành cả cuộc đời của mình để “nói với Chúa và nói về Chúa”. Thế nên, ngài đã tìm ra câu trả lời về Chúa Giêsu cho chính mình và cho người khác. Nhờ lời chuyển cầu và gương sáng của Thánh Đaminh, chúng ta hãy nài xin Chúa cho chúng ta không chỉ có thêm lòng yêu mến Chúa Giêsu nhưng còn khơi lên trong lòng ngọn lửa chứng nhân Tin Mừng trong đời sống hằng ngày.


Comments are closed.