Thứ 5 Tuần 10 Thường Niên – Ngày 14/06/2018

Lời Chúa: Mt 5, 20 – 26

“Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ giết người ; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết : anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng”.

 


Suy niệm

Điều Trổi Vượt Của Luật Chúa Giêsu

“Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 5, 20).

Vào thời Chúa Giêsu, người Pharisêu và các kinh sư luôn tự hào là người giữ luật, sống theo luật, giải thích luật, đưa ra luật. Niềm tự hào đó đã đẩy họ đến một nếp sống vụ luật và hình thức. Họ nghĩ rằng bản thân chu toàn lề luật là đạt được sự công chính và ơn cứu độ. Quan niệm này có nguy cơ loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của họ. Chúa Giêsu đã nhắc nhở các môn đệ phải tránh và tỉnh thức trước xu hướng đó khi Ngài nói: “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 5, 20). Công chính ở đây không phải là giữ luật tuyệt đối tỉ mỉ hơn người Pharisêu nhưng là đưa tình thương vào trong luật. Điều trổi vượt của luật Chúa Giêsu là đặt luật yêu thương lên vị trí hàng đầu. Chỉ trong luật tình yêu của Ngài chúng ta mới có ơn cứu độ chứ không vì chu toàn luật. Vì thế, Chúa muốn chúng ta phải nội tâm hóa lề luật. Không phải chỉ có giết người, ngoại tình mới là tội. Chúa Giêsu còn mời gọi chúng ta nhìn vào nguyên nhân sâu xa hơn khi lên án cả thái độ: giận, mắng, chửi người khác, hay việc nhìn người phụ nữ mà thèm muốn. Bởi Chúa biết: “Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình ; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra” (Lc 6, 45).

Trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy mình tốt lành thánh thiện bởi chúng ta không giết người hay ngoại tình. Thế nhưng, tuy chúng ta không dùng dao giết người nhưng chúng ta lại dùng miệng lưỡi để gây tổn hại người; chúng ta không làm thân thể ai bị thương tích nhưng lại làm cho trái tim họ rỉ máu; chúng ta không giết người nhưng lại công kích làm cho tâm hồn người anh em đau khổ tuyệt vọng. Vì thế, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống luật yêu thương là điều luật vượt trên mọi lề luật, điều đó mới có thể biến đổi bản thân và thăng tiến người khác. Luật Chúa đòi chúng ta phải đi bước trước là “đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm” (Kinh Hòa Bình 1).

Lạy Chúa, trong cuộc sống, chúng con hay dùng luật để xét đoán, bắt lỗi hay kết án người khác mà quên rằng lề luật là phương tiện để giúp bản thân nên hoàn thiện trên đường nhân đức. Xin Chúa soi sáng cho lòng trí chúng con biết dùng luật yêu thương mà đối xử với nhau, để chúng con nên chứng nhân cho tình thương của Chúa giữa đời. Amen.


Comments are closed.