Thứ 4 Tuần 10 Thường Niên – Ngày 13/06/2018

Lời Chúa: Mt 5, 17-19

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời”.

 


Suy niệm

Chúa Giêsu, Đấng Kiện Toàn Lề Luật

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn” (Mt 5, 17 ).

Đoạn Tin Mừng hôm nay nằm trong bối cảnh bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Sau khi Chúa Giêsu dạy cho dân chúng về Tám Mối Phúc, Ngài đã cho dân thấy Ngài chính là Đấng Mêsia muôn dân đang mong đợi; Ngài chính là đích điểm của lịch sử cứu độ, nghĩa là tất cả những gì đã được tiên báo nơi Cựu ước nay đã được ứng nghiệm nơi chính bản thân Ngài. Sự xuất hiện của Ngài không phải là để phá hủy lề luật nhưng là để kiện toàn, vậy mà dân lại lầm tưởng Ngài là người đến phá bỏ luật Môsê và lời các Ngôn sứ, nên Chúa Giêsu mới lên tiếng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn” (Mt 5, 17 ).

Chúa mời gọi các môn đệ tuân giữ luật với tinh thần mới, đó là tình yêu. Ngài đặt tình yêu làm nền tảng cho mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Ngài đã bày tỏ cho con người thấy một Thiên Chúa đầy tình yêu, thể hiện rõ qua đời sống công khai của Chúa Giêsu, Ngài đã từng bước cho con người nhìn thấy khuôn mặt tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu ấy đã được cụ thể hóa nơi chính bản thân Ngài: từng lời nói, từng cử chỉ của Chúa hình thành nên một thứ luật, đó là luật yêu thương. Chúa Giêsu đã yêu con người đến nỗi dám hy sinh cả mạng sống mình, trở nên một kẻ tử tội và chết nhục nhã trên cây thập giá, chỉ vì muốn cứu chuộc con người và nâng con người lên hàng địa vị con cái Thiên Chúa.

Chính vì thế, Chúa Giêsu đã đến trần gian không phải để hủy bỏ nhưng để kiện toàn lề luật. Ngài mời gọi con người đón nhận tình yêu của Chúa và cũng biết trao ban tình yêu ấy cho tha nhân. Mẹ Têrêsa đã từng nói: “Hãy phổ biến tình yêu khắp nơi. Trước hết là trong gia đình: cha mẹ yêu thương con, vợ chồng yêu thương nhau, mọi người yêu thương người thân cận, đừng để ai đến với bạn mà ra về lại không cảm thấy mình được trở thành tốt hơn, hạnh phúc hơn. Hãy biểu lộ hình ảnh sự tốt lành của Chúa trong ánh mắt, nụ cười, lời nói, việc làm”.

Chúa Giêsu đã trả lại cho luật bản chất đích thực của nó là giúp con người đón nhận hồng ân cứu độ, hay nói cách khác luật là phương tiện hữu hiệu đưa con người đến với Thiên Chúa; giúp con người sống đức ái, đức tin, hiệp thông và đem lại nguồn cứu rỗi cho các linh hồn.

Lạy Chúa, qua việc Chúa kiện toàn luật, Chúa đã làm gương cho chúng con về tinh thần giữ luật. Xin cho chúng con luôn có một tâm hồn thiện chí và ý hướng ngay lành trong việc sống theo luật Chúa, luật Hội Thánh và trong cách đối xử với mọi người ngay chính trong đời sống hằng ngày, để mọi việc chúng con làm tất cả vì danh Chúa và trở nên gương sáng cho mọi người. Amen.


Comments are closed.