Thứ 5 Tuần 1 Mùa Chay – Ngày 05/03/2020

Lời Chúa: Mt 7,7-12

Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá ? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao? Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.

 


Suy niệm

LẠC QUAN KHI CẦU NGUYỆN

“Hãy cứ xin, hãy cứ tìm, và hãy cứ gõ” (Mt 7,7).

Một trong những việc cần làm trong mùa Chay đó là cầu nguyện. Việc cầu nguyện giúp chúng ta đi vào tương quan con thảo với Thiên Chúa là Cha. Thế nhưng, không phải ai khi cầu nguyện cũng có được thái độ xứng hợp. Một trong những thái độ cần có khi cầu nguyện đó là thái độ lạc quan.

Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay đã dạy chúng ta hãy mang tâm tình con thảo cùng với lòng tin tưởng vững vàng thể hiện qua thái độ lạc quan khi cầu nguyện. “Hãy cứ xin, hãy cứ tìm, và hãy cứ gõ”: đó là những mệnh lệnh mà Chúa Giê-su đã phán truyền cho các môn đệ của Chúa. Với lòng tin, chúng ta chắc chắn rằng tất cả những lời cầu xin của chúng ta sẽ luôn được Thiên Chúa đáp lời. Bằng chứng là như lời Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết: Đấng mà chúng ta cầu nguyện không ở trong vị thế của một vị thần cao cả hay một vị thánh quyền uy nhưng trong vị thế của một người Cha, một người Cha luôn gần gũi và thương yêu con cái mình hết lòng, một người Cha luôn biết từng nhu cầu của con cái. Hơn nữa, Chúa Giêsu còn cho chúng ta một lý do để lạc quan khi cầu nguyện, rằng: “nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?”

Dẫu biết rằng với Lời Chúa dạy hôm nay chúng ta có quyền lạc quan khi cầu nguyện. Thế nhưng, thực tế cho thấy khi cầu nguyện chúng ta luôn gặp phải những cơn cám dỗ. Chẳng hạn, đã có người thôi không cầu nguyện nữa, vì bị cám dỗ nghĩ rằng lời cầu xin của mình không được nhậm lời. Tại sao vậy? Phải chăng khi cầu nguyện xin ơn, chúng ta đòi phải thấy được hiệu quả lập tức của lời xin đó? Đúng vậy! Chúng ta luôn bị cám dỗ như vậy. Nhưng nếu chúng ta không được Chúa ban ngay điều chúng ta xin thì hãy nhớ đừng buồn, vì Chúa còn muốn cho chúng ta được nhiều ích lợi hơn nữa, nhờ chúng ta kiên trì trong cầu nguyện (x.GLHTCG số 2737). Chính sự kiên trì cầu nguyện của chúng ta đã là lời đáp đầu tiên cho thấy hiệu quả lời cầu xin của chúng ta, đó là sự biến đổi trong tâm hồn, ngày một trở nên gắn bó hơn với Đấng ban ơn hơn là chỉ mong chờ những ơn nọ ơn kia (x.GLHTCG số 2739-2740).

Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con được ơn lạc quan khi cầu nguyện, cùng với lòng tin tưởng vững vàng để ngày một lớn lên trong tương quan con thảo với Thiên Chúa, Đấng là Cha chúng ta ở trên trời.


Comments are closed.