Thứ 5 Sau Lễ Thánh Gia Thất – Ngày 02/01/2020

Lời Chúa: Ga 1,19-28

Ðây là chứng của Gioan, khi những người Do thái từ Giêrusalem sai các vị tư tế và các Thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là ai?” Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: “Tôi không phải là Ðấng Kitô”. Họ liền hỏi: “Như vậy là thế nào? Ông có phải là Elia chăng?” Gioan trả lời: “Tôi không phải là Elia”. “Hay ông là một đấng tiên tri?” Gioan đáp: “Không phải”. Họ liền bảo: “Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?” Gioan đáp: “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo”. Và những người đã được sai đến đều thuộc nhóm biệt phái. Họ hỏi Gioan rằng: “Nếu ông không phải là Ðức Kitô, cũng không là Elia, hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?” Gioan trả lời: “Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Ðấng mà các ngươi không biết. Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng đó đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”. Việc này xảy ra tại Betania, bên kia sông Giođan, nơi Gioan làm phép rửa.

 


Suy niệm

KHIÊM NHƯỜNG KHI THÀNH CÔNG

“Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng đó đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người” (Ga 1,26-27).

Trong mùa Giáng Sinh này, Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm sự khiêm nhường của Chúa Giêsu: “Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có” (2Cr 8,9).

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đi vào con đường khiêm nhường của Chúa Giêsu Hài Đồng theo gương thánh Gioan Tẩy Giả. Thánh Gioan được Chúa trao cho sứ mạng rao giảng và làm phép rửa cho dân chúng, để tỏ lòng sám hối. Ngài bị ngộ nhận là Đấng Thiên Sai, là một tiên tri cao cả thậm chí là Đấng Kitô. Điều này được chứng thực qua câu hỏi của những kẻ được sai đến: “Nếu ông không phải là Ðức Kitô, cũng không là Êlia, hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?” (Ga 1,25). Trước sự ngộ nhận của dân chúng, thánh nhân khiêm nhường thừa nhận: “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo” (Ga 1,23), và “Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Ðấng mà các ngươi không biết. Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng đó đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người” Ga 1,26-27).

Noi gương thánh Gioan, người môn đệ Chúa Kitô cũng được mời gọi sống khiêm nhường những lúc thành công. Thành công trong cuộc sống là thao trường để tôi luyện đức khiêm nhường của người môn đệ Chúa Kitô. Khi thành công, người Kitô hữu cũng dễ bị cám dỗ cho rằng vinh quang nhờ mình mà có, để rồi kiêu căng phủ nhận ơn Chúa ban. Những lúc như thế, chúng ta hãy nhìn vào máng cỏ, nơi Chúa Hài Đồng vốn dĩ “là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế” (Pl 2,6-7), để khiêm nhường nhìn nhận những ơn lành đến với chúng ta đều do bởi Thiên Chúa và sự trợ giúp của tha nhân. Thái độ khiêm nhường giúp chúng ta vét rỗng chính mình để được Chúa đong đầy bằng ân sủng của Ngài. Thái độ khiêm nhường đưa chúng ta tiến lại gần Chúa Giêsu và mỗi ngày được trở nên giống Người hơn.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con: “anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (1Pr 5,5). Xin Chúa ban cho chúng con luôn biết khiêm nhường để chúng con luôn biết cậy dựa vào Chúa nhất là khi chúng con gặt hái được thành công trong cuộc sống. Amen.


Comments are closed.