Thứ 5 sau Lễ Thánh Gia Thất – Ngày 04/01/2018

Lời Chúa: Ga 1, 35-42

Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông, nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo mình, thì nói với họ: “Các ngươi tìm gì?” Họ thưa với Người: “Rabbi, nghĩa là thưa Thầy, Thầy ở đâu?” Người đáp: “Hãy đến mà xem”. Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười. Anrê, em ông Simon Phêrô, (là) một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: “Chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô”, và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: “Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Đá”.

 


Suy niệm

GIỚI THIỆU

«Ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa”» (Ga 1, 35-36).

Sách 1S 3,1-19 thuật lại việc Samuel được Thiên Chúa gọi làm tiên tri trong một thị kiến và ông đã mau mắn vâng theo tiếng Chúa. Câu chuyện về ơn gọi Samuel, thầy Êli có vai trò giúp Samuel nhận ra và đáp trả tiếng Chúa gọi.

Trong Tin mừng hôm nay, ta thấy Gioan Tẩy Giả cũng có vai trò tương tự khi giới thiệu Đức Giêsu cho các môn đệ của mình. Ngài giới thiệu Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa, và khiêm nhường xóa mình trước Đấng mà ông đã loan báo trước đó «Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi» (Ga 1,30), ông quy hướng về Chúa thay vì về mình «Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi» (Ga 3,30). Khi nghe thầy giới thiệu, hai môn đệ của Gioan đã đến và gắn bó với Đức Giêsu. Qua cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu, một trong hai môn đệ là Anrê đã nhận sự thật lời chứng của Gioan. Anrê cảm nghiệm tình thương của Chúa Giêsu, ông không giữ lại riêng cho mình mà tìm gặp và giới thiệu cho em là Phêrô «Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia» (Ga 1,41). Điều này cho thấy lời giới thiệu có hiệu lực khi quy hướng về Chúa và làm cho người khác gặp gỡ, đến và ở lại với Ngài.

Ngày nay, nhiều người vẫn chưa nhận biết Chúa và dường như họ không tìm thấy giá trị sống của đời mình. Họ có thể là người đang sống quanh ta và có khi cha mẹ, anh em, bạn bè, người thân của chúng ta nữa. Là Kitô hữu, ta cần giới thiệu về Chúa cho họ. Lời giới thiệu ấy có thể là chia sẻ cho họ những kinh nghiệm về Chúa trong những lần dâng lễ, những khi cầu nguyện hay việc Chúa đồng hành với ta qua biến cố cuộc sống. Ngoài ra, ta có thể giới thiệu về Chúa một cách thiết thực nhất là bằng chính gương sống của chính mình «mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau» (Ga 1,41). Thế nhưng ta khó có thể giới thiệu Chúa cho người khác nếu ta không có Chúa trong mình, bởi không ai có thể cho cái mình không có. Vì thế, một khi cảm nghiệm về Chúa như các môn đệ đầu tiên thì lời giới thiệu của ta mới hấp dẫn và có sức lôi cuốn mọi người.

Chúa đang hiện diện với chúng ta trong từng ngày sống. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta biết đến và ở lại với Ngài như hai người môn đệ năm xưa, để ta có thể giới thiệu cho mọi người chung quanh. Nhờ đó chúng ta có thể tìm thấy hạnh phúc đích thực.


Comments are closed.