Thứ 4 Tuần Thánh – Ngày 28/03/2018

Lời Chúa: Mt 26,14-25

Khi ấy, một trong nhóm Mười Hai tên là Giuđa Iscariô, đi gặp các thượng tế và thưa với họ: “Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp Người cho các ông?” Họ liền ấn định cho ba mươi đồng bạc. Và từ đó, hắn tìm dịp thuận tiện để nộp Người.

Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn Bánh không men, các môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng: “Thầy muốn chúng con sửa soạn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua ở đâu?” Chúa Giêsu đáp: “Các con hãy vào thành đến với một người kia, và nói rằng: Thầy bảo, giờ Ta đã gần, Ta sẽ mừng Lễ Vượt Qua với các môn đệ tại nhà ông”. Các môn đệ làm như Chúa Giêsu đã truyền, và sửa soạn Lễ Vượt Qua.

Chiều đến, Người ngồi bàn ăn với mười hai môn đệ. Và khi các ông đang ăn, Người nói: “Thầy nói thật với các con: có một người trong các con sẽ nộp Thầy”. Môn đệ rất buồn rầu và từng người bắt đầu hỏi Người: “Thưa Thầy, có phải con không?” Người trả lời: “Kẻ giơ tay cùng chấm vào đĩa với Thầy, đó chính là kẻ sẽ nộp Thầy. Thật ra, Con Người sẽ ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn!” Giuđa, kẻ phản bội, cũng thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có phải con chăng?” Chúa đáp: “Đúng như con nói”.

 


Suy niệm

SỰ PHẢN BỘI

“Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy” (Mt 26,23).

Trong cuộc sống, có nhiều người đã hành động chống lại đức hiếu nghĩa. Con cái cộng tác với kẻ xấu để tống tiền hay ăn cắp tài sản của cha mẹ; học trò tiết lộ công trình nghiên cứu của thầy; bạn bè bán đứng nhau vì tham lam, háo danh. Hôm nay, trình thuật Tin Mừng nói đến Giuđa, kẻ đã nộp Chúa, nộp Thầy cho đối thủ với giá ba mươi đồng bạc. Giuđa đã sống với Thầy, được Thầy yêu thương dạy dỗ, được Thầy tín nhiệm. Tuy nhiên, kết cục thật đáng buồn, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy” (Mt 26,21). Tin mừng Gioan cho biết trước khi nói lời tiên báo ấy, “tâm thần Chúa Giêsu xao xuyến” (Ga 13,21a). Ngài đau buồn trước sự phản bội của Giuđa, vì “kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con” (Tv 41,10). Cử chỉ Thầy Chí Thánh chấm miếng bánh trao cho Giuđa nói lên một tình yêu hạ mình, cữu chữa và mời gọi hoán cải.

Chúa Giêsu trong giờ phút bị Giuđa phản bội, Ngài đã đón nhận trên mình sự phản bội của mọi thời. Ngài gánh trên mình sự phản bội của con người và cả những đau khổ của họ. Ngày hôm nay, có nhiều Kitô hữu tiếp bước theo Giuđa. Họ phản bội Chúa vì lối sống hai mặt, giả hình. Họ phản bội Chúa vì “lòng mến ra nguội lạnh” do bởi cuộc sống bị phủ lấp bởi tiền bạc, danh lợi, địa vị. Nhiều tín hữu đang phản bội Chúa vì họ chọn công việc, tiền bạc, lạc thú chứ không chọn Chúa. Hành động của Giuđa trở thành bài học để cảnh tỉnh cho mọi Kitô hữu. Một lần bước vào bóng tối sự dữ là xa dần ánh sáng sự thiện và có nguy cơ mất hút trong tội lỗi. Tuy nhiên, Chúa luôn cho con người cơ hội hoán cải trở về với Người. Tình yêu Chúa luôn rộng mở cho con người. Ngài không ngừng trao tấm bánh là chính Thân Thể Ngài để được ở lại và nên một với con người.

Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con có tự do. Chúng con sử dụng đúng tự do khi biết quy hướng mọi sự về Chúa. Nguyện xin Chúa gìn giữ chúng con trong đường lối Chúa và đừng để chúng con phải lìa xa Chúa bao giờ. Amen.


Comments are closed.