Thứ 4 Tuần IV Phục Sinh – Ngày 15/05/2019

Lời Chúa: Ga 12,44-50

Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào Ta thì không phải là tin vào Ta, nhưng là tin vào Ðấng đã sai Ta. Và ai thấy Ta là thấy Ðấng đã sai Ta. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm. Nếu ai nghe lời Ta mà không tuân giữ, thì không phải chính Ta xét xử người ấy, vì Ta đã đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu độ thế gian. Ai khinh dể Ta, và không chấp nhận lời Ta, thì đã có người xét xử: lời Ta đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Bởi vì Ta đã không tự mình nói ra, nhưng Cha là Ðấng sai Ta, chính Người đã ra lệnh cho Ta phải nói gì và phải công bố gì. Và Ta biết rằng lệnh của Người là sự sống đời đời. Những điều Ta nói, thì Ta nói theo như Cha đã dạy”.

 


Suy niệm

ÁNH SÁNG CỨU ĐỘ THẾ GIAN

“Tôi là ánh sáng đến trong thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối.” (Ga 12,46).

Chúng ta đã nghe và đã biết, hay đã cảm nghiệm được thế nào là ánh sáng tự nhiên. Ánh sáng đó cần thiết thế nào đối với sự sống. Ánh sáng cần thiết đến nỗi không có ánh sáng thì cũng không có sự sống. Đó là ánh sáng về mặt tự nhiên. Còn trong Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Gioan thuật lại cho chúng ta về một thứ Ánh Sáng siêu nhiên, Ánh Sáng có sức mạnh biến đổi, cứu chữa và mang lại cho con người sự sống đời đời. Ánh Sáng đó đến từ Chúa Giêsu, như chính Ngài đã nói: “Tôi là ánh sáng đến trong thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối.” (Ga 12,46).

Bài Tin Mừng theo Thánh Gioan hôm nay là lời tóm kết về thân thế của Đức Giêsu và giáo huấn của Ngài trước khi lên Giêrusalem để chịu chết. Chúa Giêsu tự mạc khải về mình “Tôi là ánh sáng đến trong thế gian”, Ngài đến thế gian không phải là để kết án, mà để cứu độ mọi người (x.Ga 1,9). Ngài đã làm nhiều phép lạ, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, kêu gọi ăn năn sám hối, rao giảng về Nước Thiên Chúa, … Những việc Chúa làm là để kêu gọi mọi người tin vào Ngài hầu được cứu độ, bởi “Ngài là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6), và như Ngài đã nói: “Ta là ánh sáng đến trong thế gian để ai tin Ta không đi trong tăm tối”. Nhưng lời rao giảng của Chúa Giêsu không dừng lại ở nơi bản thân mình, Ngài mời gọi và đưa dẫn mọi người đến với Thiên Chúa Cha. Đấng đã sai Ngài xuống trần gian, Ngài khẳng định mình là kẻ được sai đến, “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi” (Ga 12,44).

Lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta cần biết tin tưởng vào Chúa, vâng giữ lời Ngài và bước đi theo Ngài để được ơn cứu độ, tức đi trong ánh sáng bằng việc đoạn tuyệt tội lỗi và từ bỏ con người cũ với các tính hư nết xấu. Nhưng để tiếp nhận ánh sáng và đi trong ánh sáng của Chúa, chúng ta phải chấp nhận từ bỏ, tiêu hao chính mình để cho ý Chúa được thể hiện nơi mình. Đồng thời, trong việc dấn bước theo Đức Kitô, mỗi người chúng ta không những được mời gọi tiến vào miền ánh sáng, mà còn có bổn phận trở thành ánh sáng. Chúa không cần chúng ta phản chiếu ánh sáng quyền năng của Ngài bằng những việc phi thường, nhưng là sẵn sàng tiêu hao chính mình để ánh sáng Đức Kitô được chiếu toả trong chính môi trường sống hiện tại, qua những việc nhỏ bé, tầm thường.

Xin cho mỗi người chúng con với ơn Chúa trợ giúp, nhận ra Chúa Phục Sinh là ánh sáng cứu độ mà chúng con đang mong đợi, để qua đó hết lòng tin tưởng, cậy trông vào Chúa và dấn thân theo Chúa, nhờ đó chính chúng con được biến đổi nên giống Chúa và tỏa chiếu ánh sáng Chúa đến cho mọi người. Amen.


Comments are closed.