Thứ 4 Tuần III Phục Sinh – Ngày 18/04/2018

Lời Chúa: Ga 6, 35-40

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ. Nhưng Ta đã bảo các ngươi rằng: Các ngươi đã thấy Ta, nhưng các ngươi không chịu tin. Những ai Cha đã ban cho Ta sẽ đến với Ta. Và ai đến với Ta, Ta sẽ không xua đuổi ra ngoài. Bởi vì Ta từ trời xuống không phải để làm theo ý Ta, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai Ta. Vậy ý của Cha, Đấng đã sai Ta, là hễ sự gì Người đã ban cho Ta, Ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết, Ta sẽ cho nó sống lại. Quả vậy, ý của Cha Ta là hễ ai thấy người Con và tin vào người Con thì có sự sống đời đời”.

 


Suy niệm

TIN VÀO ĐỨC GIÊSU – ĐẤNG BAN SỰ SỐNG

“Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ” (Ga 6, 35).

Trong cuộc sống hằng ngày, cơm áo gạo tiền là những thứ lương thực vật chất đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Nhưng chắc chắn một điều rằng, cuộc sống của con người không chỉ dừng lại ở yếu tố vật chất là cơm bánh, mà còn có cả yếu tố tinh thần, nhằm làm cho cuộc sống nên trọn vẹn và hạnh phúc. Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu khẳng định Người là lương thực trường tồn đem lại hạnh phúc cho con người: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ” (Ga 6, 35). Nghĩa là, Đức Giêsu với tư cách là Bánh Hằng Sống, là Đấng có sự sống thần linh trong mình, và cũng chính là sự sống, nên Người có thể ban sự sống thần linh cho những ai tin và đến với Người. Vì thế, Người đã đến thế gian và làm thỏa mãn khát vọng sâu xa của con người, lấp đầy những giới hạn và thiếu thốn mà nhân loại đang tìm kiếm. Nhưng để hưởng những điều đó, Đức Giêsu mời gọi con người tin vào Người. Vậy tin vào Đức Giêsu là như thế nào?

Tin vào Đức Giêsu, nghĩa là tin nhận Người là Con Một Thiên Chúa, Đấng từ Trời đến, Đấng đã hiến thân làm Của Ăn – Của Uống cho lữ khách trần gian, Đấng đem lại sự sống đời đời cho con người: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6, 51). Bằng những lời khẳng định minh nhiên như thế, Đức Giêsu cho thấy Bánh Hằng Sống sẽ trao ban sự sống muôn đời cho tất cả những ai rước lấy trong đức tin với lòng trong sạch và ngay lành. Do đó, rước Thánh Thể mỗi ngày khi tham dự thánh lễ là cách thức tốt nhất giúp ta tiếp rước nguồn sức sống vô biên của Chúa Kitô. Nếu chúng ta hiệp thông đều đặn vào sự sống này của Người, chúng ta đã được đặt để trong tình trạng ân phúc; và tình trạng này sẽ triển nở thành vinh quang trong cuộc sống vĩnh cửu. Nhưng để có niềm tin vững mạnh vào Đức Giêsu, Đấng ban sự sống thiết tưởng mỗi người tín hữu phải kiên trì cầu nguyện, phải đọc và suy gẫm Lời Chúa hằng ngày; đồng thời phải thực hành bác ái liên lỉ trong cuộc sống và đặc biệt là năng chạy đến với Bí Tích Thánh Thể qua thánh lễ mỗi ngày.

Niềm tin vào Đức Giêsu, Đấng ban sự sống, được thể hiện cụ thể nơi Bí Tích Thánh Thể, là bí tích tình yêu. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa cho chúng con năng kết hợp với Chúa để kín múc nguồn sống bất diệt, hầu chúng con có thể đứng vững trước những thử thách trong đời sống mỗi ngày, và kiên trì tiến về hạnh phúc đời đời trong Nước Chúa. Amen.


Comments are closed.