Thứ 4 Tuần III Phục Sinh – Ngày 08/05/2019

Lời Chúa: Ga 6,35-40

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ. Nhưng Ta đã bảo các ngươi rằng: Các ngươi đã thấy Ta, nhưng các ngươi không chịu tin. Những ai Cha đã ban cho Ta sẽ đến với Ta. Và ai đến với Ta, Ta sẽ không xua đuổi ra ngoài. Bởi vì Ta từ trời xuống không phải để làm theo ý Ta, nhưng để làm theo ý Ðấng đã sai Ta. Vậy ý của Cha, Ðấng đã sai Ta, là hễ sự gì Người đã ban cho Ta, Ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết, Ta sẽ cho nó sống lại. Quả vậy, ý của Cha Ta là hễ ai thấy Con và tin vào Người thì có sự sống đời đời”.

 


Suy niệm

BÁNH TRƯỜNG SINH

“Đức Giê-su bảo họ: Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ ?” (Ga 6,35).

Chương 6 của Tin Mừng Theo Thánh Gioan trình bày về diễn từ Bánh Trường Sinh. Sau khi cho dân chúng chứng kiến phép lạ và được ăn no thoả thuê, Chúa Giêsu mời gọi họ cảm nếm một lương thực khác, quý giá hơn mana, đó là Bánh Trường Sinh, Bánh mang lại sự sống đời đời – “Đức Giê-su bảo họ : Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ ?” (Ga 6,35 )

Nhà tâm lý học Maslow xếp loại nhu cầu được ăn uống ở vị trí đầu tiên trong các nhu cầu của con người. Dân Do Thái đã trải qua nhu cầu cần được ăn uống trong sa mạc, và họ đã được Thiên Chúa ban cho Mana để vượt qua hoàn cảnh đó. Kinh nghiệm về bánh Mana trở thành ước mơ đối với người Do Thái, và họ hằng muốn cảm nghiệm lại giấc mơ đã qua đó.

Giấc mơ Mana trỗi dậy mạnh mẽ trong họ, khi chứng kiến Chúa Giêsu làm phép lạ hoá bánh ra cho 5000 người ăn. Họ muốn tôn Chúa Giêsu lên làm vua, để khỏi phải làm mà vẫn có ăn. Chúa Giêsu muốn kéo họ lên một tầm cao hơn, cảm nghiệm một thứ bánh đặc biệt, chứ không phải như bánh Mana, chỉ tồn tại trong chốc lại rồi tan đi dưới ánh mặt trời. Chúa Giêsu giới thiệu với họ bánh mang lại sự sống đời đời, là chính Mình Máu Thánh Chúa – “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ ?” (Ga 6,35 ).

Đức tin cho chúng ta biết Thánh thể là lương thực mang lại sự sống đời đời. Nhưng có khi nào chúng ta vấp lại kinh nghiệm của người Do Thái khi xưa, dừng lại trước bánh Mana mà từ chối Bánh Trường Sinh? Giấc mơ về bánh Mana đáng lý phải trở thành động lực cho người Do Thái đón nhận Chúa Giêsu, nhưng họ lại quá quan tâm đến lương thực đời này mà bỏ qua lương thực đời đời. Ai cũng có nhiều giấc mơ, nhưng nếu các giấc mơ đó không gắn liền với Chúa thì cũng sẽ qua đi. Các loại bánh rồi sẽ tan rã dưới ánh sáng mặt trời, chỉ có Bánh Thánh Thể mới làm cho chúng ta trở thành chi thể của Đấng là Mặt Trời Công Chính thôi.

Lạy Chúa, chúng con được rước lễ mỗi ngày, xin cho mỗi người chúng con cảm nghiệm được ngày càng sâu sắc hơn về Bí Tích Thánh Thể, để từ đó chúng con có tâm tình xứng hợp hơn khi tham dự Thánh lễ và rước lễ. Amen.


Comments are closed.