Thứ 4 Tuần Bát Nhật Phục Sinh – 24/04/2019

Lời Chúa: Lc 24,13–35

Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Ðang khi họ nói truyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người. Người hỏi: “Các ông có truyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy?” Một người tên là Clêophas trả lời: “Có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Giêrusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay”. Chúa hỏi: “Việc gì thế?” Các ông thưa: “Sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nadarét. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ, trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp Người để xử tử và đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng Người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi, quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mồ từ tảng sáng. Và không thấy xác Người, họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng: Người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mồ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói; còn Người thì họ không gặp”.

Bấy giờ Người bảo họ: “Ôi kẻ khờ dại, chậm tin các điều tiên tri đã nói! Chớ thì Ðấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao?” Ðoạn Người bắt đầu từ Môsê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời Kinh Thánh chỉ về Người. Khi gần đến làng hai ông định tới, Người giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng hai môn đệ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn”. Người liền vào với các ông.

Ðang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người. Ðoạn Người biến mất. Họ bảo nhau: “Phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta khi Người đi đường đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư?” Ngay lúc ấy họ chỗi dậy trở về Giêrusalem, và gặp mười một tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Các vị đó bảo hai ông: “Thật Chúa đã sống lại, và đã hiện ra với Simon”. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.

 


Suy niệm

NIỀM VUI PHỤC SINH

“Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào” (Lc 24,35).

Theo truyền thống của Giáo hội, lễ Phục sinh được mừng cách trọng thể liên tiếp trong tám ngày. Điều này như muốn biểu lộ niềm vui hân hoan của người tín hữu trước biến cố Chúa đã sống lại mang ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại.

Đoạn Tin Mừng được đọc lên trong ngày thứ tư của tuần Bát nhật hôm nay cho chúng ta tái khám phá niềm vui khôn tả của hai môn đệ trên đường Emmaus. Hai ông vui vì nhận ra rằng Đức Giêsu, Đấng bị các thượng tế và thủ lãnh giết chết nay đã sống lại. Sự kiện này xảy ra đúng như lời Người đã loan báo trước và khớp với lời chứng của các phụ nữ. Quả thật, còn gì vui bằng khi người Thầy yêu quí đã bị giết chết nay sống lại. Biến cố này không chỉ mang lại niềm vui nhưng còn mang đến cho các ông niềm hy vọng mới. Niềm hy vọng không còn mang tính chính trị. Nếu trước đây, các ông vẫn hy vọng rằng Chúa sẽ dùng uy quyền của một vị ngôn sứ để giải thoát Israel khỏi ách thống trị của đế quốc Roma, thì giờ đây các ông hy vọng Chúa sẽ giải thoát các ông khỏi sự chết để vào cõi sống muôn đời. Niềm hy vọng này đã thay đổi hướng đi cuộc đời của hai ông. Thay vì ổn định cuộc sống ở Emmaus như đã định, hai ông đã tức tốc lên đường trở lại Giê-ru-sa-lem. Hai ông muốn chia sẻ cho mọi người niềm vui Chúa đã sống lại.

Khi nhìn vào cuộc sống, chúng ta thấy thấp thoáng hình ảnh của mình nơi hai môn đệ trên đường Emmaus. Đặc biệt, mỗi khi gặp khó khăn, thất bại, chúng ta thường hay buông xuôi, dễ bỏ cuộc, trốn tránh trách nhiệm và xa rời Thiên Chúa. Chúng ta thường quên mất một điều là Chúa Giêsu Phục Sinh luôn đồng hành với chúng ta. Nếu hai môn đệ trên đường Emmaus năm xưa đã được Chúa đồng hành, được nghe Lời Chúa và được chứng kiến nghi thức bẻ bánh thì ngày nay, chúng ta cũng được Chúa Giêsu hiện diện cách đích thực qua buổi cử hành thánh lễ. Ở nơi đây, mỗi người chúng ta cũng được lãnh nhận niềm vui và bình an từ Lời Chúa và Thánh Thể. Do đó, thật là cần thiết khi chúng ta biết năng chạy đến với Chúa nơi thánh lễ, dâng lên Ngài những tâm tư, ước nguyện, để một khi cảm nghiệm sự hiện diện, đồng hành của Chúa phục sinh, chúng ta cũng biết lên đường loan báo Tin vui ấy cho mọi người.

Lạy Chúa Giêsu phục sinh, khi hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus, Chúa đã giải thích Kinh Thánh để làm cho tâm hồn các ngài bừng cháy lên. Giờ đây, xin Chúa cũng hãy biến đổi tâm hồn chúng con bằng chính Lời của Chúa để chúng con vững tin nơi Chúa và hân hoan ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi người. Amen


Comments are closed.