Thứ 4 Tuần 7 Thường Niên – Ngày 23/05/2018

Lời Chúa: Mc 9, 38-40

Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo ta, và chúng con đã ngăn cấm y”. Nhưng Chúa Giêsu phán: “Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con”.

 


Suy niệm

Đón Nhận Tha Nhân Và Xây Dựng Hiệp Nhất – Yêu Thương

Chúa Giêsu phán: “Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con” (Mc 4, 39-40).

Thiên Chúa sáng tạo con người với bản chất là luôn hướng về điều lành và vươn đến sự hoàn thiện trong sự hiệp nhất với Người, và với nhau. Tuy nhiên,, bản chất tốt đẹp ấy bị chi phối bởi tội và những ước muốn cá nhân đi ngược lại với đường lối Tin mừng. Từ đây, con người bắt đầu xét đoán và dè chừng nhau trong suy nghĩ, lời nói cũng như hành động. Điều này phần nào được thánh sử Mac-cô diễn tả cho chúng ta qua đoạn Tin Mừng hôm nay, nó ẩn hiện nơi chính các tông đồ. Có lẽ các ông vẫn nghĩ rằng, hồng ân cứu độ và vinh dự thực thi sứ mạng loan báo Tin mừng chỉ dành riêng cho mình và cho dân tộc mình. Từ đó các ông có những cái nhìn không tốt về tha nhân, không muốn đón nhận họ, nhất là khi thấy họ trổi vượt hơn mình. Trong khi đó, các ông quên mất rằng Thầy mình đã sống và làm việc thế nào? Người luôn nghĩ tốt và không bao giờ kết án cũng như từ chối bất cứ ai tìm đến với mình. Người đặt niềm hy vọng nơi tất cả nhân loại, sứ mạng của Người là làm cho muôn người được nhận biết Thiên Chúa và nhận lãnh ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Sống trong xã hội tục hóa với những chủ trương thực dụng, duy vật ngày nay, những biểu hiện của tính ích kỷ và sự kiêu ngạo ngày càng trở nên đa dạng và gây ra nhiều hậu quả hơn; đỉnh điểm của nó là tình trạng vô cảm, dửng dưng trong ý thức hệ của con người. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra điều này ngang qua các mối tương quan, với những biểu hiện trong lời nói và hành động mà con người ngày nay trao cho nhau. Từ các mối tương quan tưởng chừng như là linh thiêng nhất của đời sống gia đình: cha mẹ – con cái- anh chị em, vẫn còn đó những dấu hiệu của mưu cầu lợi ích cá nhân. Ai ai cũng chỉ muốn hơn người trong tất cả mọi sự. Từ đó, nhiều người thường có xu hướng ghen ghét khi thấy người khác trổi vượt hơn mình, kể cả khi mình không bao giờ chịu cố gắng. Những người này thường có xu hướng phá đám, đạp đổ hơn là xây dựng và giúp đỡ. Trong khi đó, mỗi người trong chúng ta đều được Thiên Chúa tạo dựng với tất cả giá trị, ý nghĩa và vai trò trong chương trình cứu độ của Người. Vậy nên điều duy nhất mà Thiên Chúa muốn nơi chúng ta là biết sống cho nhau và vì nhau, từ đó xây dựng một thế giới đại đồng trong tình yêu và trong niềm vui ơn cứu độ.

Lạy Chúa Giê-su, xin uốn lòng chúng con nên giống trái tim Chúa, để nhờ đó chúng con biết nhìn cuộc sống, nhìn tha nhân bằng cái nhìn, bằng suy nghĩ của Chúa; ngõ hầu nhờ ơn Chúa trợ giúp, chúng con sẽ biết sống sao cho xứng hợp với phẩm giá làm người và làm con Chúa của mình giữa lòng thế giới hôm nay. Amen


Comments are closed.