Thứ 4 Tuần 6 Phục Sinh – Ngày 20/05/2020

Lời Chúa: Ga 16,12-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bầy giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: ‘Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con'”.

 


Suy niệm

CHÚA THÁNH THẦN, KÝ ỨC SỐNG ĐỘNG VỀ ĐỨC KITÔ

“Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con” (Ga 16,15).

Ký ức là một món quà đặc biệt Thiên Chúa tặng ban cho con người. Khác với một chiếc ổ cứng hay trí nhớ loài vật, ký ức con người luôn có sự hiện diện của nhận thức phản tỉnh. Nhờ ký ức, quá khứ có thể được đan kết với hiện tại, đồng thời trở thành kinh nghiệm mở ra cho tương lai. Nhờ ký ức, chỉ duy nhất con người mới ý thức được cả ba chiều kích quá khứ – hiện tại – và tương lai, ý thức được về chính mình như một hữu thể ngã vị. Cũng vậy, khi thiết lập Hội Thánh trên nền tảng các Tông đồ, để Hội Thánh luôn giữ được căn tính là “nhiệm thể Đức Kitô”, Chúa Giêsu đã trao ban cho Hội Thánh một “ký ức” thần linh và sống động – là Chúa Thánh Thần (x. GLHTCG 1099).

Chúa Thánh Thần là ký ức sống động về Đức Kitô. Thật vậy, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định: Chúa Thánh Thần không tự mình nói một chân lý nào khác, nhưng là “nhắc cho các con nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với các con”. “Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan bảo cho các con”. Như thế, Chúa Thánh Thần lưu giữ, trình bày và giải thích cho Hội Thầnh toàn bộ Sự Thật là mặc khải mầu nhiệm Đức Kitô, được thực hiện qua các dấu chỉ, các diễn từ, và đặc biệt là Thập giá – Phục Sinh. Tin Mừng Đức Giêsu Kitô được viết ra chính là trong ánh sáng của “ký ức” thần linh và sống động ấy; điển hình như khi Chúa Giêsu tuyên bố phá hủy Đền Thờ cũ và xây lại Đền Thờ mới trong ba ngày (x. Ga 2,19): ngay lúc đó các ông không hiểu, nhưng “khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và tin vào Đức Giêsu” (Ga 2,22). “Nhớ lại” “tin vào Đức Giêsu” chính là nhờ tác động của Chúa Thánh Thần.

Chúa Thánh Thần là ký ức thần linh và sống động về Đức Kitô, siêu việt hơn mọi ký ức phàm nhân. Quả thế, ký ức chúng ta chỉ có thể nối kết một phần rất nhỏ quá khứ với hiện tại – quá khứ và hiện tại vẫn luôn là hai thực tại khác nhau. Nhưng mầu nhiệm Đức Kitô trong ánh sáng của Chúa Thánh Thần thì hoàn toàn siêu việt: sự nối kết ở đây là “tất cả”: quá khứ, hiện tại, và cả tương lai. “Người sẽ nhắc cho các con nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với các con” (Ga 12,26), “sẽ dạy cho các con biết tất cả Sự Thật”, sẽ “loan báo cho các con biết những việc tương lai” (Ga 16,13). Nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đức Giêsu Nazareth lịch sử cũng chính là Đấng Phục Sinh đang “ngự bên hữu Chúa Cha”, và cũng chính là Chúa Kitô đang thực sự hiện diện ở đây, lúc này, với mỗi người chúng ta. Giáo Hội khẳng định: Chúa Thánh Thần “hiện tại hóa” mầu nhiệm Đức Kitô (x. GLHTCG 1104), rõ ràng nhất trong Phụng vụ Thánh Thể. Quả thế, khi tham dự Thánh lễ, Chúa Thánh Thần cho phép ta được tham dự trọn vẹn vào hy tế Vượt Qua của Chúa Giêsu – “anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”, đồng thời cũng ban cho ta ngay từ bây giờ được hưởng nếm trước sự sống của Đấng Phục Sinh, như “bảo chứng cho phần gia nghiệp vĩnh cửu” (x. Ep 1,14).

Lạy Chúa Thánh Thần là ký ức sống động của Hội Thánh về Đức Kitô, xin ngự đến dồi dào trong tâm hồn chúng con. Xin Ngài thương soi sáng, gìn giữ, nhắc nhớ, và dẫn đưa chúng con đến tự thật toàn vẹn – là được nên một với Đức Kitô Chúa chúng con, Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha, trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen.


Comments are closed.