Thứ 4 Tuần 5 Mùa Chay – Ngày 21/03/2018

Lời Chúa: Ga 8, 31 - 42

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do-thái đã tin nơi Ngài rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi”. Họ thưa lại Người: “Chúng tôi là con cháu Abraham, và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao ông lại nói “Các ngươi sẽ được tự do”?”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự. Ta biết các ngươi là con cháu Abraham, thế mà các ngươi lại tìm giết Ta: vì lời Ta không thấm nhập vào lòng các ngươi. Ta nói những điều Ta đã thấy nơi Cha Ta. Còn các ngươi, các ngươi làm điều các ngươi đã thấy nơi cha các ngươi”. Họ đáp lại: “Cha chúng tôi chính là Abraham!” Chúa Giêsu nói: “Nếu thực các ngươi là con cháu Abraham, thì các ngươi làm công việc của Abraham! Nhưng các ngươi đang tìm giết Ta, là người đã nói cho các ngươi biết sự thật mà Ta nghe tự Thiên Chúa. Ðiều đó Abraham đã không làm! Các ngươi đang làm việc của cha các ngươi!” Họ lại nói: “Chúng tôi không phải là những đứa con hoang! Chúng tôi chỉ có một Cha là Thiên Chúa!” Chúa Giêsu nói: “Nếu Thiên Chúa là Cha các ngươi, thì các ngươi yêu mến Ta, vì Ta tự Thiên Chúa mà đến; vì Ta không tự mình mà đến, nhưng chính Ngài đã sai Ta đến”.


Suy niệm

TỰ DO ĐÍCH THỰC

“Nếu các ngươi cứ ở trong Lời Ta, các ngươi sẽ thật sự là môn đệ Ta, và sẽ biết được sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi” (Ga 8, 31)

Trong xã hội ngày nay, con người đang lạm dụng và đề cao tự do cá nhân để làm những gì mình thích, mình muốn. Khi đề cao lối sống này, họ không muốn bị lệ thuộc trong khuôn khổ một nền luân lý hay đạo đức. Trái lại, điều gì con người cho là đúng, là cần, là sở thích thì họ làm. Hậu quả của lối sống trên khiến con người trở nên ích kỷ, thích hưởng thụ, chỉ nghĩ đến bản thân hơn là nghĩ đến người khác. Họ nghĩ mình tự do nhưng thật ra họ đang là nô lệ của tội lỗi, dục vọng và những ham muốn thấp hèn. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ về tự do đích thật: “Nếu các ngươi cứ ở trong Lời Ta, các ngươi sẽ thật sự là môn đệ Ta, và sẽ biết được sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi”. Tự do đích thật không đặt trên nền tảng của những sở thích, của những ham muốn vị kỷ nhưng phải đặt trên nền tảng là những giá trị luân lý, và những giá trị này phải dựa trên Lời Chúa. Vì Lời Chúa mới đem lại sự sống đích thật cho con người.

Chúng ta đang sống trong một thế giới hiện đại với những khuynh hướng, trào lưu tục hóa, hưởng thụ, thực dụng và đề cao tự do cá nhân. Người Kitô cũng đang bị ảnh hưởng bởi các trào lưu này khi tự mình đặt ra những tiêu chuẩn, bậc thang giá trị trong cuộc sống bất chấp những giá trị luân lý của Tin Mừng. Người ta cho rằng luật lệ của Chúa và Giáo hội là rào cản tự do của con người khiến họ phải sống theo kiểu “không được là chính mình”. Họ muốn thoát ra khỏi rào cản này, và vì thế họ đang loại Thiên Chúa ra khỏi đời sống của họ.

Chúng ta đang chuẩn bị bước vào tuần thánh. Đây là thời gian giúp chúng ta khám phá tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta nơi Người Con duy nhất của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Người đã dùng tự do của mình mà thi hành thánh ý Chúa Cha để đưa mọi người về với Chúa. Thế nên, tự do đích thật là sống và làm theo thánh ý Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra tình thương mà Chúa dành cho chúng con. Xin cho chúng con biết khiêm nhường, từ bỏ những điều trái ý Chúa mà trở về với Người, để có thể lãnh nhận ơn tha thứ và bình an. Amen.


Comments are closed.