Thứ 4 Tuần 4 Mùa Chay – Ngày 14/03/2018

Lời Chúa: Ga 5, 17-30

Khi ấy, Chúa Giêsu trả lời dân Do-thái rằng: “Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy”. Bởi thế, người Do-thái càng tìm cách giết Người, vì không những Người đã phạm luật nghỉ ngày Sabbat, lại còn gọi Thiên Chúa là Cha mình, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu trả lời họ rằng:

“Quả thật, quả thật, Ta nói cho các ngươi biết: Chúa Con không thể tự mình làm gì nếu không thấy Chúa Cha làm. Ðiều gì Chúa Cha làm, thì Chúa Con cũng làm y như vậy. Vì chưng, Chúa Cha yêu Chúa Con và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm, và sẽ còn bày tỏ những việc lớn lao hơn thế nữa, đến nỗi các ngươi sẽ phải thán phục. Bởi vì, cũng như Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Ngài làm cho ai sống là tuỳ ý Ngài. Vì hơn nữa, Chúa Cha không xét xử ai cả, mà trao cho Chúa Con trọn quyền xét xử, để cho mọi người tôn trọng Chúa Con cũng như tôn trọng Chúa Cha: ai không tôn trọng Chúa Con thì không tôn trọng Chúa Cha, Ðấng đã sai Ngài. Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Ai nghe lời Ta và tin Ðấng đã sai Ta, thì được sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng được từ cõi chết mà qua cõi sống. Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, vì đến giờ và ngay bây giờ, kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa, và ai đã nghe thì sẽ được sống. Cũng như Chúa Cha có sự sống nơi chính mình thế nào, thì Người cũng cho Chúa Con có sự sống nơi mình như vậy, và Người đã ban cho Chúa Con quyền xét xử, vì Ngài là Con Người. Các ngươi đừng ngạc nhiên về điều này, vì đến giờ mọi kẻ trong mồ sẽ nghe tiếng Con Thiên Chúa và ra khỏi mồ; kẻ đã làm việc lành thì sống lại để được sống, còn kẻ đã làm việc dữ thì sống lại để bị xét xử. Ta không thể tự mình làm điều gì. Nghe sao, Ta xét xử vậy. Và án Ta xử thì công minh, vì Ta không tìm ý riêng Ta, mà tìm ý Ðấng đã sai Ta”.

 


Suy niệm

LÀM VIỆC NHƯ CHÚA GIÊSU

“Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng làm việc” (Ga 5, 17).

Trong suy nghĩ của nhiều người, lao động là một hình thức khổ sai do tội nguyên tổ để lại. Nhìn vào thực tế, muốn có của nuôi thân, con người phải “đổ mồ hôi, sôi nước mắt”, thậm chí chịu cảnh nhục nhằn, cay đắng. Thế nhưng, qua diễn từ về công việc của Chúa Giêsu, Người mặc cho sự lao động của con người một giá trị cao quý.

“Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng làm việc” (Ga 5, 17). Công trình tạo dựng của Thiên Chúa được vận hành theo một tiến trình. Chính Ngài là Đấng hằng điều khiển chúng dù cho đó là ngày Sabát, ngày nghỉ theo như luật Do Thái. Trong tương quan mật thiết với Chúa Cha, Đức Giêsu Kitô không ngừng làm việc trong công trình cứu độ chúng nhân. Tương quan bất biến này phản ánh một chân lý: Chương trình sáng tạo chỉ thực sự viên mãn nơi Chúa Con và chương trình cứu độ phải khởi đi từ việc sáng tạo. Như vậy, Thiên Chúa trong sự kết hợp các Ngôi Vị vẫn hằng hoạt động nơi cuộc đời chúng ta. Tất cả sống động nơi Chúa Giêsu bởi điều Chúa Cha muốn, Người Con muốn. Việc Cha muốn làm, Con làm. Sự sống của Chúa Cha được ban cũng qua Con. Quyền xét xử của Con cũng từ Cha mà thi hành.

Lạy Chúa, nhìn xung quanh, còn biết bao anh chị em của chúng con “tối mày tối mặt” mà vẫn thiếu cơm bánh. Xin cho chúng con cũng biết mở lòng ra trước những khó khăn, bất hạnh của anh chị em mình, hầu tiếp tục làm cho cuộc sống này trở nên đáng sống hơn; đồng thời xin cho chúng con biết ý thức công việc mình làm để tôn vinh và cảm tạ Chúa. Amen.


Comments are closed.