Thứ 4 tuần 26 Thường Niên – Ngày 04/10/217

Lời Chúa: Lc 9, 57-62

Khi ấy, đang lúc Chúa Giêsu và các môn đệ đi đường, thì có kẻ thưa người rằng: “Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy”. Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có nơi gối đầu”. Người bảo một kẻ khác rằng: “Hãy theo Ta”. Người ấy thưa: “Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã”. Nhưng Người đáp: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa”. Một người khác thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã”. Nhưng Chúa Giêsu đáp: “Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa”.

 


Suy niệm

THANH THOÁT ĐỂ THEO CHÚA

“Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa” (Lc 9, 62)

Bài Tin mừng hôm nay thuật lại việc có ba người đến xin theo Chúa. Thánh Luca không nói đến động lực theo Chúa của họ và cũng không đề cập đến việc họ có theo Chúa hay không. Thánh Luca chỉ nói câu trả lời của Chúa đối với những ai muốn theo Người. Theo Chúa, chúng ta không phải là tìm sự an toàn cho bản thân “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có nơi gối đầu”, cũng không phải tìm tiền bạc, địa vị để người khác phải kính trọng. Nhưng theo Chúa là phải chấp nhận hy sinh, khó khăn, thậm chí phải từ bỏ những nhu cầu cơ bản của con người. Ngay đến những bổn phận xem ra chính đáng đối với con người là hiếu thảo với cha mẹ cũng phải ưu tiên cho sứ mạng rao giảng Tin Mừng “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa”. Thế nên để có thể theo Chúa, chúng ta phải hoàn toàn thanh thoát với những gì thuộc về thế gian để có một ý chí, một con tim hoàn toàn thuộc về Chúa.

Đây là một đòi buộc rất khó vì theo bản tính tự nhiên, con người có khuynh hướng đề cao cái tôi của mình. Chúng ta dễ dàng từ bỏ những thứ bên ngoài mình, những cái không thuộc sở thích của mình. Còn những thứ là của mình, thuộc về sở thích của mình thì rất khó từ bỏ. Hơn nữa, chúng ta đang sống trong một thế giới văn minh tiến bộ, sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật luôn đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta. Nó làm cho chúng ta thích sử dụng những cái mới, cái đẹp, cái lạ. Những điều đó làm cho chúng ta chiều theo những đam mê, hưởng thụ khoái lạc. Đây là một thách đố với mỗi người chúng ta đặc biệt là những Kitô hữu. Bởi lẽ chúng ta được nghe Lời Chúa, được lãnh nhận các bí tích đặc biệt là Bí tích Thánh thể mỗi ngày nhưng chúng ta đã sống những gì mà Chúa dạy chúng ta hay chưa? Hay chúng ta lại để cho những đam mê, những cám dỗ của thế gian làm chủ chúng ta.

Lạy Chúa xin củng cố niềm tin và ban ơn cho chúng con. Xin cho chúng con biết chọn và sống những giá trị của Tin mừng, để đời sống của chúng con luôn phản chiếu hình ảnh của Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen


Comments are closed.