Thứ 4 Tuần 25 Thường Niên – Ngày 25/09/2019

Lời Chúa: LỜI CHÚA Lc 9,1-6

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Khi ấy, Chúa Giê-su gọi mười hai tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật. Ðoạn Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người bảo các ông rằng : “Khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Các con vào nhà nào, thì hãy ở lại đó, và đừng rời khỏi nơi ấy. Những ai không tiếp đón các con, thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy giũ cả bụi chân lại, để làm chứng tố cáo họ”. Các ông liền đi rảo khắp các làng mạc, rao giảng Tin Mừng, và chữa lành bệnh tật khắp nơi.

 


Suy niệm

NÊN NGƯỜI RAO GIẢNG NƯỚC THIÊN CHÚA

“ Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng mặc hai áo” (Lc 9,3).

Trong Kinh Thánh, những người nghèo luôn được Thiên Chúa đoái nhìn (x. Is 66,2) và yêu thương (x. Tv 10,14). Người nghèo có thể được hiểu là những người hiền lành và khiêm nhường. Họ ý thức được sự thấp bé, những giới hạn và điều kiện sống của mình, nên luôn đặt niềm tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa. Trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, Đức Giêsu luôn quan tâm đến những con người nghèo này (x. Lc 4,18), bởi họ là đối tượng được thừa hưởng gia nghiệp Nước Thiên Chúa (x. Lc 6,2).

Trong bài Tin Mừng theo Thánh Luca chúng ta vừa nghe, Đức Giêsu gọi các Tông Đồ đến và ban cho họ sức mạnh trên quỷ dữ và quyền năng chữa lành bệnh tật. Rồi Người sai họ đi rao giảng Nước Thiên Chúa. Trước khi thi hành sứ vụ, Đức Giêsu nói với các ông: “Anh em đừng mang gì khi đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng mặc hai áo” (Lc 9,3). Khi nhắn gửi những điều này, Người muốn các ông có một đời sống hoàn toàn thanh thoát, một lối sống nghèo triệt để không bám víu vào của cải vật chất, để luôn ưu tiên cho những người nghèo. Lối sống nghèo khó triệt để của các Tông Đồ Đức Giêsu là điều kiện căn bản để loan truyền Nước Thiên Chúa. Do vậy, các ông được mời gọi giảm thiểu những nhu cầu sống để sẵn sàng và quảng đại cho đi. Điều này trở thành hiện thực nơi đời sống, lời rao giảng của Đức Giêsu, Đấng là Thiên Chúa vô cùng giàu sang phú quý nhưng đã trở nên nghèo hầu làm cho con người được trở nên giàu có (x. 2Cr 8,9). Người đã trút bỏ địa vị, vinh quang của một Thiên Chúa, mà mặc lấy thân phận con người (x. Pl 2,1-6).

Ngày hôm nay, chúng ta đang sống trong một thế giới đầy đủ, tiện nghi và thoải mái. Bên cạnh những người no đủ và giàu sang, cũng không thiếu những con người nghèo. Họ nghèo về vật chất và tinh thần. Cái nghèo đáng sợ nhất là cái nghèo tình thương. Điều này đã khiến cho biết bao người rơi vào cảnh khốn cùng trong kiếp người. Thảm trạng của một nền văn minh thiếu tình thương đưa con người đi vào lối sống ích kỷ.

Hôm nay Đức Giê-su cũng mời gọi mỗi người chúng ta ý thức rằng khi chịu phép Rửa tội, chúng ta được tham dự vào sứ mạng của Giáo Hội, để loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho những người nghèo hèn. Bởi vậy, mỗi người, là môn đệ Đức Kitô, được mời gọi hãy trở nên những người nghèo đích thực của Thiên Chúa, nghĩa là những người hiền lành và khiêm nhường, luôn đặt niềm tin tưởng phó thác nơi Người. Chỉ khi sống sự khốn cùng, trần trụi và thiếu thốn của mình, chúng ta mới cảm thấy cần sự trợ giúp từ Thiên Chúa và người khác. Chỉ khi chúng ta cảm thấy sự túng quẫn và yếu đuối của mình, thì sức mạnh của Đức Kitô mới có thể thực hiện trong cuộc đời của chúng ta (x. 2Cr 12,9).

Lạy Chúa, cánh đồng lúa của Chúa thì rộng, thợ thì ít. Xin hãy gọi chúng con, ban cho chúng con lòng nhiệt thành, sự quảng đại và hăng say, để dám dấn thân lên đường rao giảng Nước Chúa. Xin ban thêm sức mạnh, để chúng con dám sống tinh thần nghèo khó như Chúa, hầu mở rộng Nước Chúa cho những tâm hồn khó nghèo. Amen.


Comments are closed.