Thứ 3 Tuần 25 Thường Niên – Ngày 24/09/2019

Lời Chúa: Lc 8,19-21

Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì đám đông, nên không thể đến gần Người được. Người ta báo tin cho Người rằng: “Có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp Thầy”. Người trả lời với họ rằng: “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.

 


Suy niệm

LẮNG NGHE VÀ THỰC HÀNH LỜI CHÚA

“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8,21).

Lần giở từng trang các Kinh Thánh chúng ta thấy, mỗi lần Chúa Giêsu giảng thì có rất đông thính giả vây quanh Người. Nhưng trong số đó có được bao nhiêu người thật sự lắng nghe và thực hành Lời của Người? Tin Mừng thánh Gioan cho biết, sau khi nghe Chúa Giêsu nói về Bánh Hằng Sống, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” (Ga 6,60). Rồi họ bỏ Người mà đi.

Tình trạng trên cũng đang xảy ra trong đời sống của các Kitô hữu ngày nay. Nhiều tín hữu khi nghe Lời Chúa thì lòng cảm thấy sốt sắng nhưng khi áp dụng vào đời sống thì lại thấy đầy khó khăn. Tại sao lại có tình trạng này? Có lẽ do con người ngày nay đặt sai vị trí của Lời Chúa trên nấc thang giá trị của mình. Thay vì “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 118,5) thì nhiều người lại coi Lời Chúa là một phần phụ, được Giáo Hội thêm vào trong các cử hành Phụng Vụ. Lời Chúa không có sức hấp dẫn bởi nhận thức của con người bị lệch lạc. Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta đọc như bao quyển sách khác chứ không ý thức đủ Chúa đang nói với mình. Chính bởi những yếu tố trên mà Lời Chúa không thể chạm tới được nơi sâu thẳm trong tâm hồn các tín hữu. Người tín hữu không nghe được tiếng Chúa thì làm sao thực hành được.

Đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta hãy siêng năng lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Để được như vậy, chúng ta cần chấp nhận và làm theo mọi giáo huấn của Chúa Giêsu với tất cả lòng mến. Ngoài ra, lắng nghe và thực hành Lời Chúa là chấp nhận bước theo Chúa Giêsu trên con đường của Người, trở nên những môn đệ chân chính của Người. Nói cách khác, lắng nghe và thực hành Lời Chúa là chúng ta cố gắng rập khuân đời mình theo khuân mẫu Giêsu, để mỗi ngày nên giống Chúa hơn.

Việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa, thể hiện tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa bởi: “Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người” (1Ga 5,3). Hơn nữa, ai lắng nghe và thực hành Lời Chúa thì được làm con trong gia đình của Chúa Giêsu như lời Người dạy: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8,21).

Con Thiên Chúa đã làm người để chúng ta được làm con Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng Hội Thánh trong tinh thần hiệp nhất và yêu thương, bằng việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa mỗi ngày.

Lạy Chúa, sống trong một xã hội ồn ào và biến chuyển không ngừng, xin cho chúng con biết dành thời giờ để lắng nghe tiếng Chúa. Xin Chúa tác động trên tâm hồn chúng con hầu chúng con có thể đem Lời Chúa áp dụng vào trong đời sống của mình. Amen.


Comments are closed.