Thứ 4 Tuần 2 Thường Niên – Ngày 22/01/2020

Lời Chúa: Mc 3,1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sabbat không, để tố cáo Người. Chúa bảo người có tay khô bại rằng: “Ngươi hãy đứng ra giữa đây”. Rồi Người bảo họ: “Trong ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ? Ðược cứu sống hay là giết chết?” Nhưng họ thinh lặng. Bấy giờ Người thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng họ chai đá, Người bảo bệnh nhân rằng: “Hãy giơ tay ra”. Người đó giơ tay ra và tay anh ta được lành. Lập tức, những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Hêrôđê chống đối Người và tìm cách hại Người.

 


Suy niệm

LỀ LUẬT ĐỂ YÊU THƯƠNG

“Rồi Người bảo họ: ‘Trong ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ? Ðược cứu sống hay là giết chết?’” (Mc 3,4).

Luật lệ được đặt ra nhằm mục đích phục vụ sự sống của con người trong trật tự. Thế nhưng, khi người ta quá xem trọng luật lệ mà quên đi mục đích của nó thì đó không còn là luật nữa nhưng là gánh nặng cho mọi người. Chính vì thế, trong điều luật cuối cùng của bộ Giáo luật 1983 có ghi: mọi luật lệ phải hướng tới phần rỗi của các linh hồn.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, việc Chúa Giêsu chữa lành người bại tay trong ngày Sabbat đã dẫn đến việc những người Biệt phái cấu kết với nhóm Hêrôđê để tìm cách giết Chúa Giêsu. Câu hỏi của Chúa Giêsu về ý nghĩa của ngày Sabbat “được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu sống hay giết chết?”, một lần nữa, xác định lề luật được Thiên Chúa trao ban cho con người có mục đích phục vụ sự sống và tình yêu của con người, chứ không phải để trói buộc con người trong sự nô lệ, chết chóc. Nếu giữ luật chỉ vì luật mà thiếu lòng từ tâm đối với tha nhân, việc giữ luật ấy phá huỷ sự hiệp thông và tình yêu thương huynh đệ. Do đó, thay vì là phương thế để tôn vinh Thiên Chúa, luật biến thành rào cản che khuất Chúa do việc con người tạo phân cách với nhau. Qua việc chữa lành người bại tay, Chúa Giêsu đã trả lại ý nghĩa đích thực của lề luật và chứng tỏ Ngài là Đấng Messia đến khai mở triều đại của Thiên Chúa, vượt trên mọi quyền bính và giải phóng con người khỏi mọi nô lệ, nhất là nô lệ tội lỗi, để con người được tự do hiệp thông với Thiên Chúa và anh em.

Trong các hoạt động thường ngày, chúng ta tiếp xúc không ít với các quy định và khoản luật. Những quy định và khoản luật đó có thể là các khoản nội quy của cộng đoàn, nơi học đường, công ty, phân xưởng sản xuất, hoặc cũng có thể là những khoản luật dân sự trong xã hội của mình. Thế nhưng, chúng ta đã sống và áp dụng các quy định và khoản luật đó như thế nào? Chúng ta xem đó là phương tiện giúp chúng ta thăng tiến con người và đưa mọi người đến gần nhau hơn hay chúng ta cũng giống như những người thuộc nhóm Biệt phái và Hêrôđê lấy các quy định và khoản luật làm phương tiện giám sát, quản lý những người xung quanh thay vì giúp đỡ và thăng tiến họ? Chúng ta hãy học nơi Chúa Giêsu tấm lòng yêu thương để biết thi hành luật với tinh thần bác ái, cùng với sự nhạy cảm với nhu cầu của tha nhân. Chính khi chúng ta biết thực thi điều đã học hỏi trên trong cuộc sống, chúng ta mới thực sự là những người áp dụng và thi hành các quy định và luật lệ khôn ngoan. Không chỉ có thế, chúng ta sẽ giúp cho những người xung quanh nhận biết rằng các quy định và lề luật không phải là phương tiện giám sát quản lý con người, nhưng là phương tiện giúp họ thăng tiến con người qua việc ý thức thực thi trong tình yêu và lòng nhân ái như Chúa Giêsu đã làm.

Lạy Chúa, Chúa ban lề luật để giúp chúng con thăng tiến bản thân và tới gần nhau hơn. Xin cho chúng con biết lấy tình thương, lòng bác ái trong việc giải quyết những sự thiếu xót của anh chị em mình. Bởi chính mỗi người chúng con cũng là tội nhân trước mặt Chúa và đã được Ngài tha thứ. Amen.


Comments are closed.