Thứ 4 Tuần 2 Mùa Chay – Ngày 28/02/2018

Lời Chúa: Mt 20,17-28

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: “Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”.

Bấy giờ bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Người. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì”. Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”. Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?” Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì người ấy mới được”. Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em: Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.

 


Suy niệm

TÁI KHÁM PHÁ NỀN TẢNG GIA ĐÌNH TRONG NIỀM TIN KI-TÔ GIÁO

“Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người.” (Mt 20, 28)

Sau ba năm ròng rã theo bước Đức Giê-su Ki-tô đi rao giảng Tin Mừng và cứu chữa muôn dân, những tưởng các môn đệ đã học hiểu thấu đáo về sứ mạng của Người. Tuy nhiên, bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy các môn đệ, cách riêng hai môn đệ Gio-an và Gia-cô-bê, vẫn không sao thoát được ý tưởng mà dân Do-thái đã đặt để nơi Đấng Mesia của họ. Trong khi Đức Giê-su đã lần thứ ba tiên báo cuộc khổ nạn của Người trong hành trình lên Giê-ru-sa-lem lần này. Các ông vẫn tưởng là Người sắp tỏ hiện vinh quang theo kiểu trần thế. Bởi đó, các ông đã mau mắn cho rằng mình đủ khôn ngoan để đi trước tìm vinh quang cho bản thân: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong nước Thầy” (Mt 20,21). Đức Giê-su chắc hẳn đã rất buồn lòng, nhưng Người không quở trách các ông. Người chỉ đặt lại cho họ và các môn đệ khác thấy được nền tảng và giá trị thực sự của con đường, của sứ mạng mà Người đã mời gọi các ông: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20, 28).

Đời sống hôn nhân gia đình cũng là một ơn gọi cao quý trong công trình sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa. Nơi ơn gọi này, Thiên Chúa đặt để bản chất là sự hiệp nhất nên một; nghĩa là các thành viên trong đó phải biết gắn kết một cách trọn vẹn, sống cho nhau và vì nhau. Hiện trạng mâu thuẫn và ly tán nơi các gia đình, nhất là các gia đình trẻ hiện nay, đều phát xuất từ việc hiểu sai, không hiểu hoặc cố tình không hiểu ý nghĩa này. Thay vào đó, mỗi người chỉ biết giữ cái tôi riêng và lo tìm kiếm lợi ích, tìm sự an toàn cho tự do cá nhân mình. Trong thời gian tìm hiểu thì ai cũng tỏ ra quan tâm, hy sinh chịu đựng, lấy lòng nhau bằng mọi cách. Nhưng khi đã nên một thì lại bắt người khác phải sống theo ý mình. Chắc chắn những người chọn cho mình cách suy nghĩ và lối sống đó sẽ không bao giờ có thể xây dựng được một gia đình đúng nghĩa, vẹn tròn.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Đấng đã không nề hà sống và chết cho chúng con chỉ vì tình yêu. Xin cho những người trẻ trong hành trình xây dựng đời sống gia đình, luôn biết nhìn đến gương mẫu của Ngài, mà trao hiến tất cả cho nhau bằng một tình yêu đón nhận, hy sinh vô vị lợi, ngõ hầu sự gì Thiên Chúa đã kết hợp sẽ mãi mãi không tan vỡ. Xin Chúa cũng thương nhớ đến và hàn gắn những gì đã đỗ vỡ nơi các gia đình. Amen.


Comments are closed.