Thứ 3 Tuần 2 Mùa Chay – Ngày 27/02/2018

Lời Chúa: Mt 23; 1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy, vì thế họ nới rộng thẻ Kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là “thầy”. Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Ðức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

 


Suy niệm

SỐNG NHẤT QUÁN

“Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm”. (Mt 23; 2-3)

Tin mừng cho thấy Đức Giêsu lên án lối sống giả hình của giới Kinh sư và người Pharisêu. Ngài không phủ nhận những lời giảng dạy của họ, bởi vì những lời họ dạy có nền tảng, dựa trên ngai tòa Môsê. Tuy nhiên, người lên án chính lối sống của họ, một lối sống không có sự nhất quán giữa Tri – Ngôn – Hành. Họ chân nhận những giá trị cao đẹp trong lời họ dạy nhưng lại không sống những điều đó. Hơn nữa họ không làm cho những lời giáo huấn của Thiên Chúa được sống trong chính cuộc sống của họ nhưng lại biến nó thành những ngôn từ chết .

Từ chỗ học biết về Thiên Chúa, biết tình yêu Chúa dành cho con người, chúng ta được mời gọi để sống và đáp đền tình yêu ấy qua chính đời sống mỗi ngày. Cũng giống như người con đáp đền tình yêu của cha mẹ qua đời sống vâng phục, thì chúng ta cũng được mời gọi đáp đền tình yêu của Thiên Chúa bằng chính đời sống vâng nghe Lời Người. Chính khi sống đáp đền tình yêu ấy, là chúng ta đang trở nên những chứng nhân cho Tin Mừng cách hữu hiệu nhất. Dù rằng sống trong một xã hội tục hóa, khi mà nhiều người chỉ mong tìm kiếm những lợi ích cá nhân, người Kitô hữu chúng ta vẫn luôn được mời gọi hãy làm chứng cho Chúa qua chính đời sống hằng ngày. Tuy nhiên điều đáng ngại nhất là chứng nhân lại không sống điều mình làm chứng, do đó gián tiếp họ lại trở thành một rào cản để người khác đón nhận Thiên Chúa. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người hãy canh tân đời sống của mình để trở nên những chứng nhân đích thực giữa lòng thế giới hôm nay.

Lạy Chúa! Xin Ngài thánh hóa lý trí, môi miệng cũng như đôi tay của chúng con, để Lời Ngài không ra vô hiệu nơi chúng con, nhưng sinh ích cho Chúa và anh em đồng loại. Xin giúp chúng con trở thành những chứng nhân cho Ngài không chỉ nơi lời nói nhưng còn nơi việc làm trong thời đại hôm nay. Amen.


Comments are closed.