Thứ 4 Tuần 15 Thường Niên – Ngày 18/07/2018

Lời Chúa: Mt 11, 25-27

Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”

 


Suy niệm

KHÔN NGOAN LÀ TÌM KIẾM NƯỚC TRỜI

“Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Mt 11,25).

Một đất nước hùng cường, giàu có, văn minh thì trình độ dân trí sẽ cao và sẽ tập hợp những nhân tài thông thái đến để làm việc trong quốc gia đó. Vậy mà Chúa Giêsu lại cầu nguyện: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn”. Nước Trời dường như là vương quốc của những con người bé mọn và là nơi loại trừ những người khôn ngoan thông thái.

Mầu nhiệm Nước Trời hay Nước Thiên Chúa đã được Đức Kitô tỏ lộ trên mặt đất. Nước ấy biểu lộ trong chính con người Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Ðấng đã đến “để hầu hạ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc thiên hạ” (Mc 10,45). Triều đại này tỏa chiếu trước mặt mọi người qua lời nói, hành động và sự hiện diện của Đức Kitô (x. LG 5). Chúa Giêsu đã làm các phép lạ để chứng minh rằng Nước Thiên Chúa đã đến thế gian: “Nếu Ta dùng ngón tay Thiên Chúa để trừ ma quỉ, ắt Nước Thiên Chúa đã đến nơi các ngươi rồi” (Lc 11,20). Nước Trời mà Chúa Giêsu rao giảng là thế giới của đức tin, tin Chúa Giêsu, tin vào Lời của Người và quyền năng Thiên Chúa đang hoạt động nơi Người. Đức tin đó không phải là đặc ân chỉ dành riêng cho người hiền triết mà là cho mọi tầng lớp con người, tất cả mọi người. Nước trời dành cho ai có tâm hồn nghèo khó (x. Mt 5,3); dành cho ai bị bách hại vì sống công chính (x. Mt 5,10) và vì danh Chúa Kitô.

Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu không có ý phê phán sự khôn ngoan hay loại trừ bậc khôn ngoan thông thái ra khỏi Nước Trời. Nhưng người khôn ngoan dựa vào sự khôn ngoan để nhận ra hình ảnh Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu và tìm tới bái thờ Người như Ba Vua. Bậc khôn ngoan mà Chúa Giêsu nói tới là những người Pharisêu, các kinh sư dựa vào sự hiểu biết của mình để chối từ Chúa Giêsu và lời giảng của Người. Họ không nhận ra và tin nhận quyền năng của Thiên Chúa đang hoạt động nơi Chúa Giêsu. Sự khôn ngoan của họ cho rằng Chúa Giêsu có những lời nói phạm thượng (x. Lc 5,21), Người dựa thế quỷ vương (x. Mt 12,24) và họ luôn xin Người làm dấu lạ ( x. Mt 16,1-4) theo sự hiểu biết của họ về Thánh Kinh. Những con người bé mọn thì trái lại, họ là những kẻ chài lưới theo Chúa Giêsu làm môn đệ, những người tội lỗi đã sám hối, đã tin và bỏ mọi sự mà đi theo Người. Đức tin của họ không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa (x. 1Cr 2,5). Họ đã có được tất cả khi tin nhận và đi theo Chúa Giêsu. Nhờ vậy, họ có được gấp trăm ở đời này, được sự sống vĩnh cửu đời sau (x. Mc 10,30) và tên của họ đã được ghi trên trời (x. Lc 10,20).

Lạy Chúa, xưa kia Chúa đã dạy: “Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ”( Mt5,10). Xin cho người tín hữu luôn tín thác vào tình yêu Thiên Chúa, luôn sống công chính trước mặt Chúa và mọi người để trở thành công dân Nước Trời, con cái Thiên Chúa. Amen.


Comments are closed.