Thứ 4 sau Chúa Nhật 3 Thường Niên B – Ngày 24/01/2018

Lời Chúa: Mc 4, 1-20

Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy ở bờ biển và có đám đông dân chúng tụ lại gần Người, nên Người xuống ngồi trong một chiếc thuyền trên mặt biển, tất cả đám đông thì ở trên đất theo dọc bờ biển. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều, và khi giảng, Người nói với họ rằng: “Các ngươi hãy nghe! Này người gieo hạt đi gieo hạt giống. Khi gieo, một phần hạt rơi xuống vệ đường và chim trời đến ăn hết. Phần khác rơi trên đất sỏi, nơi không có nhiều đất. Hạt giống đã mọc lên ngay, vì lớp đất không sâu. Nhưng khi mặt trời mọc lên, hạt giống bị nắng đốt và vì không rễ, nên bị chết khô. Một phần khác rơi vào bụi gai, và gai mọc lên làm hạt giống chết và không sinh hoa trái được. Phần hạt khác rơi vào đất tốt, mọc lên, nẩy nở và sinh quả, hạt thì sinh được ba mươi, hạt được sáu mươi, hạt được một trăm”. Và Người phán rằng: “Ai có tai để nghe thì hãy nghe”.

Khi Người còn lại một mình, thì mười hai ông là những kẻ luôn ở với Người, hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn, Người liền bảo các ông: “Các con được ơn biết mầu nhiệm về nước Thiên Chúa, còn những kẻ khác ở ngoài thì mọi sự được giảng dạy bằng dụ ngôn, vì chúng nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu, kẻo chúng trở lại mà được tha tội”.

Người nói với các ông: “Các con không hiểu dụ ngôn đó sao? Vậy thì hiểu sao được tất cả những dụ ngôn khác? Người gieo hạt là gieo lời Chúa. Vệ đường mà lời Chúa được gieo vào, là những kẻ vừa nghe xong, thì Satan đến và cất lấy lời Chúa gieo trong tâm hồn họ. Và cũng thế, những hạt giống rơi trên đất sỏi là những kẻ khi nghe lời Chúa thì đón nhận vui vẻ, nhưng chúng không đâm rễ bên trong và là những người hay thay đổi: sau đó gặp phải cơ cực hay bắt bớ vì lời Chúa, thì họ sa ngã liền. Lại có những hạt giống rơi trong bụi gai. Đây là những kẻ nghe lời Chúa, nhưng những lo lắng trần tục, sự quyến rũ của giàu sang và những đam mê khác xâm chiếm họ, bóp nghẹt lời Chúa, khiến không thể sinh hoa trái được. Còn những hạt giống gieo trong đất tốt: đó là những người nghe lời Chúa, biết giữ lấy và làm sinh lợi, hạt ba mươi, hạt sáu mươi, và hạt một trăm”.

 


Suy niệm

ĐỂ LỜI TRỔ SINH HOA TRÁI

“Còn những người khác nữa là những người được gieo vào đất tốt: đó là những người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ thì ba mươi, kẻ thì sáu mươi, kẻ thì một trăm” (Mc 4, 20).

Tin mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu dùng dụ ngôn “người đi gieo giống” để dạy dân chúng về thái độ cần phải có trong việc nghe lời Chúa. Thánh Mác-cô đề cập đến bốn thái độ lắng nghe: thứ nhất, “lời gieo trên vệ đường, là những kẻ vừa nghe thì bị Satan liền đến cất lời đã gieo nơi họ” (Mc 4, 15); thứ hai, “lời gieo trên sỏi đá, là những kẻ khi nghe lời thì vui vẻ đón nhận, nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ nông nổi nhất thời, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ vấp ngã ngay” (Mc 4, 16); thứ ba, “lời được gieo vào bụi gai, đó là những kẻ đã nghe lời, nhưng những nổi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời khiến lời không sinh hoa kết quả gì” (Mc 4, 17). Chỉ có loại thứ tư, lời gieo vào đất tốt, mới sinh hoa kết quả thực sự: “Đó là những người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ thì ba mươi, kẻ thì sáu mươi, kẻ thì một trăm” (Mc 4, 20). Như thế, lời sinh hoa kết quả đồng nghĩa với thái độ đón nhận, bao bọc lấy lời đã nghe, đưa lời đã được gieo vào lòng, để suy nghĩ, từ đó biến đổi cuộc sống sao cho phù hợp với Lời Chúa. Hay như tác giả Tin Mừng Mát-thêo nói: “Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành thì ví được như người khôn xây nhà trên đá” (Mt 7,24).

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở nên những mảnh đất tốt để cho hạt giống Lời Chúa được gieo vào. Do đó, điều quan trọng là chúng ta phải mở lòng ra để đón nhận Lời Chúa, đồng thời biết cộng tác với Chúa để làm cho hạt giống Lời Chúa lớn lên trong đời sống, và hãy để cho Lời Chúa có một vị trí trong lòng ta, định hướng và thống nhất các hoạt động của ta, vì “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 109, 105).

Lạy Chúa, xưa kia Thánh Giacôbê tông đồ đã quả quyết: “Anh em hãy đem Lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình” (Gc 1, 22). Xin cho mỗi người chúng con luôn biết thực hành Lời Chúa mỗi ngày qua việc biết lắng nghe và thấu hiểu, để rồi sinh hoa kết trái bằng những việc làm cụ thể trong đời sống, ngõ hầu làm vinh danh Chúa. Amen.


Comments are closed.